Novi Pazar – U Novom Pazaru otvoren Konsultativni centar Poslovnog i pravnog fakulteta pri Union univerzitetu “Nikola Tesla” iz Beograda. Ovaj centar će znatno olakšati informisanje, učenje, ali i naučno-istraživački rad svima koji žele da studiraju na ovoj prestižnoj obrazovnoj instituciji.
“Fakultet za poslovno-industrijski menadžmetnt i pravo, koji postoji u okviru Union univerziteta ”Nikola Tesla” u Beogradu posjeduje osnovne akademske studeije za poslovne menadžere, ekonomiste i informatičare, ali i postdiplomske studije”. U predstojećoj školskoj godini upisaće 17. generaciju studenata, a ovaj konsultativni centar olakšaće omladini u Novom Pazaru komunikaciju sa profesorima, kao i samo studiranje.
Dekan fakulteta, prof. dr Vladimir Stojanović, kaže da Poslovni i Pravni fakultet posjeduje još i nekoliko smjerova, između ostalih još i informacione tehnologije, a da je u osnivanju i akademija medicine.
“Nadamo se da ćemo i sa Medicinskom akademijom početi u septembru mjesecu. Kod nas su akreditovana sva tri polja, studije osnovnog ciklusa, master i doktorske studije,” kaže dekan, prof. dr Vladimir Stojanović.
Koordinatori i profesori ističu da studenti dobijaju kavlitetno obrazovanje i brojne olakšice tokom studija među kojima je mogućnost plaćanja školarine u ratama, kao i stipendije za one studente koji se ističu u svom radu.
“Danas smo srećni što se nalazimo u Novom Pazaru, u gradu mladih, koji žele da ostvare svoje ciljeve putem obrazovanja. Oni mogu da steknu znanje iz svih oblasti koje su važne i za preduzetništvo i za praksu, danas i u budćnosti,” kaže prodekan za nastavu prof dr. Nada Živanović.
Koordinatorka za Novi Pazar profesorka, Birsena Numanović Duljević, pozvala je sve maturante da posejte Konsultativni centar koji se nalazi u ul Relje Krilatice.
“ Htela bih danas da se zahavalim svim prisutnim što su uveličali naše otvaranje i želim da pozovem roditelje svršenih srednjoškolaca da dođu da pogledaju, da se upoznaju sa studijskim programima.”, rekla je prof.dr Birsena Numanović Duljević.
O uspjehu ovog Poslovnog i Pravnog fakulteta govori 8 prestižnih međunarodnih konferecija. Univerzitet Union “Nikola Tesla” u Beogradu osnovan je 2002. godine i u svom sastavnu ima 10 fakulteta. Svršenici ovog univerziteta su brojni uspješni pravnici, menadžeri i ekonomsiti.