Novi Pazar – Prva faza projekta postavljanja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u Novom Pazaru je završena. Ovi radovi obavljaju se u okviru korićenja reke Raške. U toku su radovi na izgradnji dva potporna zida u naselju Bukreš,a u planu je da se ove godine asfaltira i 15 ulica u gradu.

Korićenje reke Raške nizvodno od Carske ćuprije i reka Banjske i Deževske uzvodno od ušća u Rašku je u toku a regulacija tih vodotokova sprečiće plavljenje industrijske zone i obližnjih naselja. Radove ukorićenja finansira Svetska banka, dok su za kolektor sredstva izdvojena iz gradskog budžeta. Pomoćnik gradonačelnika Nihad Hasanović kaže da je regulisanje vodotokova od velikog značaja za građane, koji su imali štete od izlivanja reke.

“Ovih dana se intezivno radi na ukorišenju reke Raške, onako kako korito izgleda u centru grada, tako će izgledati i u tom delu gde se izvode radovi, koji se odvijaju planiranom dinamikom. Firme, koje su u industrijskoj zoni, a i stanovnici su strahovali od izlivanje reke, sada mogu reći da je to prošlost za njih. Od poplava će biti zaštićeni i meštani koji žive u naselju kod Banjske petlje”, kaže Hasanović.

Koordinator za projekte Ćeho Nikšić kaže da je postavljenje kolektora za pročišćavanje otpadnih voda istorijski trenutak za Novi Pazar, jer se time rešava dugogodišnji problem fekalne kanalizacije.

“Završava se prva faza projekta. Naime, otpadne vode ispod Carske ćuprije se odvode van Novog Pazara na dužini od jednog kilometra. Ja se nadam da ćemo narednih godine nastaviti postavljanje kolektora do fabrike otpadnih voda, a to je još 3 ipo kilometra do sela Požežina ispod reke Raške. Vrednost ove investicije je oko do 35 miliona dinara”, rekao je Nikšić.

Dva potporna zida grade se u naselju Bukreš, a Novi Pazar ove godine dobiće još 15 infrastrukturno sređenih ulica.

“Radovi na dva potporna zida su počela, a biće urađen i u Ulici Biserovačkoj. Intezivno se radi i na izgradnji hotela u blizini atletskog stadiona. U toku je javna nabavka za finalizaciju projekta. Biće urađena dva pomoćna terena, jedan za zagrevanje sa veštačkom travom i tartanima, koje je potrebno za Balkansko prvenstvo , koje će biti održano julu u Novom Pazaru,kada će 17 zemalja učetstvovati na toj značajnoj manifestaciji za grad, kako turistički, tako i za promociju Noovg Pazara i sporta uopšte”, dodoao je Hasanović.

Potporni zid u dužini od 12 metara u Ulici Zenuna Haskovića, koji izlazi na Sopoćansku počeli su 11.maja, a završiće se za deset radnih dana, kažu izvođači.