ARILJE-Skupština Opštine Arilje zatražila je od Vlade i resornog ministarstva da organizuju hitan sastanak sa poslovnim udruženjem hladnjačara Srbije i udruženjima.Inicijatori sastanka žele da se postigne dogovor o akontnoj ceni maline.Kako se navodi u zaključku sa jučerašnje sednice, ta opština od Vlade i Ministarstva poljoprivrede traži maksimalno angažovanje u okviru svojih nadležnoti u sprečavanju monopola u otkupu i plasmanu maline.

„Imajuću u vidu nadležnost Skupštine opštine i ograničene mogućnosti da preduzme odgovarajuće mere u vezi sa problemom oko maline, predlažemo da ulogu medijatora preuzme Vlada Srbije, odnosno nadležna ministarstva, koja svojim autoritetom mogu doprineti da se stvori ambijent kako bi se omogućilo slobodno tržište u otkupu maline na teritoriji Srbije, imajući u vidu da proizvodnja maline obezbeđuje više od 250 miliona evra deviznog priliva i jedan je od glavnih izvoznih proizvoda“, navodi se u zaključku donetom na sednici skupštine.

Prema analizama stručnjaka iz te oblasti, ponuda maline u Srbiji u 2017. je 40 do 50 odsto manja u odnosu na 2016, a prema informacijama sa svetskog tržišta smanjena je proizvodnja za 50 odsto u Poljskoj i 20 odsto na tržištu Amerike.

„Iz svega navedenog može se izvesti zaključak da tržište nije slobodno već monopolističko, a da istaknuta cena maline ne pokriva ni troškove proizvodnje“, navodi se u skupštinskoj odluci.

Predsednik skupštine opštine Arilje Dragiša Terzić rekao je da je upućen poziv svim predsednicima SO kao i predsednicima opštine u kojima se prozvodi malina da podrže napore svojih proizvođača u borbi protiv, kako je rekao, monopolističkog tržišta.

Savetnik ministra poljoprivrede Predrag Lučić izjavio je u utorak da država, preko Komisije za ocenu konkurentnosti, već ispituje da li ima nedozvoljenog udruživanja i monopola u proizvodnji i prodaji malina, i da će nadležni organi kazniti sve koji se bave nedozvoljenim radnjama kada je u pitanju uređenje tržišta.

Predstavnici malinara održaće danas u 17 časova u Arilju protest nezadovoljni otkupnom cenom maline.