Projepolje – Transformacija nekadašnje Direkcije za izgradnju odnosno njena likvidacija i formiranje novog JP za održavanje lokalnih puteva i javnih površina ispostavila se pogrešnom i tržišno neodrživom. Pa su tako odbornici nakon samo devet meseci formalnog postojanja ovog preduzeća doneli odluku o pokretanju likvidacije a svi njeni radnice preći će u novoformirano odeljenje Opštinske uprave koje će se baviti investicijama.

Predsednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović kazao je da je vladajuća većina smatrala da je bilo potrebno dati šansu Direkciji da funcioniše kao novo javno preduzeće međutim da se to na kraju ispostavilo neodrživim.

– Zbog toga smo doneli odluku da pokrenemo likvidaciju u novoformiranom preduzeću, da radnike preuzme Opštinska uprava kroz novoformirano odeljenje i smatram da sa ovakvim potezom nismo ništa izgubili te da se ne kasni sa ovogodišnjim investicijama.Poslove ovog preduzeća od decembra meseca prošle godine sprovodila je Lokalna samouprava tako da je sve teklo predviđenom dinamikom – smatra Zindović.

Sa druge strane iz opozicije ističu da je ovakva odluka bila dugoočekivana te da je prethodna likvidacija direkekcije sprovedena mimo zakona.
– Odbornička grupa Sandžačke demokratske partije dugo je očekivala da se ovakva odluka donese.Mi smo do sada tri puta tražili da se ova tačka uvrsti u dnevni red kako bi i ranije bila donešena, pokretanjem postupka likvidacije novoformiranog JP za održavanje lokalnih puteva i javnih površina vlast je sada i formilno priznala svoju grešku koja je donela niz problema u funkcionisanju grada počevši od toga da nam semafori ne rade, putevi se neodržavaju a i proizvedena su milionska dugovanja – ističe odbornik SDP-a Izudin Šantić.

Na jučerašnjem zasedanju odbornici su dali saglasnost da se JKP”Lim” kreditno zaduži za potrebe tekuće likvidnosti a usvojen je i završni račun za prošlu godinu.

Zamerki od strane opozicije bilo je i na predviđeno vreme za rasparavu, spajanjem pet tačaka za raspravu u jednu vremena za diskusiju opozicija je imala svega 30 sekundi po jednom odborniku. Sa druge strane predsednica Skupštine Stana Marković kaže je rad skupštine bio efikasan te da su svi imali dovoljno vremena da iznesu svoj stav o predloženim tačkama dnevnog reda.

Promena Poslovnika o radu Skupštine donešena u aprili mesecu dala je mogućnost za uvođenje funkcije pomoćnika sekretara što su na jučerašnjoj sednici odbornici vladajuće većine i iskoristili te su izabrali Bjanku Novović na tu fumkciju.

PP Media/indeks