Beograd -Nova vlada Ane Brnabić biće 15. po redu od 1990. godine, kada je u Srbiji uveden višestranački sistem. 

 Predsednica parlamenta Maja Gojković zakazala je za sutra u 10 sati posebnu sednicu na kojoj će se birati nova vlada. 

 Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić na toj sednici predstaviće svoj ekspoze i sastav kabineta. 

 U Skupštinu Srbije danas je stigao Predlog odluke o izboru vlade, koji predviđa da nova vlada ima četiri potpredsednika, 18 resora i tri ministra bez portfelja. 

 Vlada je izabrana ako za nju glasa većina od ukupnog broja narodnih poslanika.   

 Nakon izbora, predsednik Vlade i njeni clanovi polažu zakletvu pred poslanicima, cime pocinje da teče njihov mandat.

 Prethodne dve vlade, formirane u avgustu 2016. i aprilu 2014. godine, vodio je Aleksandar Vučić, što ga uz Mirka Marjanovica i Vojislava Koštunicu svrstava među one koji su uzastopno dva puta bili na čelu Vlade.

 Od 2012. do 2014. godine na celu Vlade Srbije bio je lider SPS-a Ivica Dačić, a Vučić je u toj vladi bio prvi potpredsednik i, pre njene rekonstrukcije, ministar odbrane.

 U periodu od 2008. do 2012. godine vladom je rukovodio Mirko Cvetković, a ta vlada, koju je predvodila DS, jedina je koja je posle 2000. godine opstala ceo mandat, odnosno cetiri godine.

 Od 2004. do 2007. godine Vladu je u dva mandata vodio Vojislav Koštunica, dok je od 2003. do 2004. godine na njenom čelu bio Zoran Živkovic. On je na mesto prvog coveka Vlade došao posle ubistva premijera Zorana Ðindica, koji je Vladu vodio u periodu od 2001. do 2003. godine.

 Krajem 2000. godine, posle petooktobarskih promena, Srbija dobija prelaznu republičku vladu sa socijalistom Milomirom Minićem na čelu (od 2000. do 2001. godine).

 Kada je u pitanju period od 1990. do 2000. godine, na celu republickih vlada bili su Dragutin Zelenović (1991), koji je vodio prvu Vladu posle raspada SFRJ, Radoman Božovic (1991–1993), Nikola Šainovic (1993–1994) i Mirko Marjanović u dva mandata (1994–2000).

 Prema Ustavu i zakonima Srbije, Vlada Srbije je nosilac izvršne vlasti u zemlji.

 Nadležnosti Vlade su da utvrđuje i vodi politiku, izvršava zakone i druge opšte akte Skupštine Srbije, donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona, predlaže Skupštini zakone i druge opšte akte i daje mišljenje kada ih podnese drugi predlagač, usmerava i usklađuje rad organa državne uprave…

 Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika i ministri.

 Predsednik Vlade vodi i usmerava rad vlade, stara se o ujednačenom političkom delovanju Vlade, usklađuje rad članova Vlade i predstavlja Vladu. 

 Ministri su za svoj rad i za stanje u oblastima iz delokruga ministarstava odgovorni predsedniku Vlade, Vladi i Skupštini Srbije.