Priboj – Odbornici Skupštine opštine Priboj na današnjem zasedanju usvojili su završni račun budžeta za 2016, godinu i doneli Odluku o angažovanju eksterne revizije uz saglasnost Državne revizorske institucije. Lokalni parlament je potvrdio i imenovanje 4 direktora ustanova i organizacija čiji je osnivač opština Priboj, kao i Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora u tri pribojska Javna preduzeća.

Za razliku od opština u okruženju čije sednice Skupštine opštine karakterišu maratonska i burna zasedanja, pribojski parlament je još jednom pokazao ekspeditivnost i sinergiju svih političkih činilaca, obradivši 18 tačaka dnevnog reda za nekih 40ak minuta. Jedina pitanja odbornika su se odnosila na završni račun budžeta i proces revizije istog, na koja je odogovore odbnicima dao pomoćnik predsednika opštine za budžet i finansije Slaviša Janjušević. Odborničko pitanje o zastarelosti poreskih obaveza od dužnika u 2015.godini Janjušević je obrazložio da se tu ne radi o nehatu institucija, već o konvertovanju dugova FAP-a u procesu UPPR-a koje je odobrila SO Priboj i koji tim procesom nisu sredstva koja su propala ali takođe nisu naplativa u novcu, već opština u iznosu od 220 spornih miliona ima udeo u vlasništvu FAP-a u restrukturiranju.

Odbornici pribojske skupštine bez diskusije su usvojili i rešenja o imenovanju 4 direktora, formiranju dve Komisij i Saveta za međunacionalne odnose , kao i u objedinjenoj raspravi razrešenja i imenovanja 7 članova nadzornih i školskih odbora.

Na kraju Skupštine, u pitanjima i predlozima odbornika, Larisa Karaosmanović odbornica BDZ je tražila od nadležnih odgovore o problemima iznalaženja lokacije za izgradnju džamije u Novom Priboju a odbornik Dveri Bajović o problemima klizišta na regionalnom putu Bistrica – Priboj koje preti da ugrozi saobraćajnu povezanost opštine sa magistralom ka moru i Užicu.

G.Rekovic