BEOGRAD- Izveštaji o rezultatima merenja zagađenosti vazduha, kao posledice požara na deponiji u Vinči, svakog dana se objavljuju na sajtovima Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda i sajtu Grada Beograda, dostavljaju medijima i građani su tim putem i upoznati sa njegovom sadržinom, koja se ne menja, saopšteno je danas iz Gradske uprave.

Shodno tome, Gradska uprava smatra da su potpuno “besmisleni, nepravdani i zlonamerni” zahtevi poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića i vd zaštitnika grđana Miloša Jankovića da se objave rezultati merenja zagađenja vazduha u Beogradu.

“Ti zahtevi mogu imati za cilj samo zastrašivanje građana i dizanje panike, a uloga zaštitnika građana bi trebalo da bude zaštita prava grđana, a ne njihovo zastrašivanje”, navodi se u saopštenju.

Gradska uprava ukazuje da je Gradski zavod za javno zdravlje (GZJZ) jedina relevantna institucija koja se bavi merenjem zagađenja vazduha, te se zato postavlja pitanje da li predstavnici tih nezavisnih institucija dovode u pitanje njenu stručnost i verodostojnost izveštaja ili se bave nekim drugim pitanjima.

Rezultati merenja kvaliteta vazduha obrađeni danas, koje GZJZ sprovodi na 24 merna mesta na teritoriji Beograda, pokazuju da koncentracije osnovnih zagađujućih materija ne odstupaju od uobičajenih vrednosti, karakterističnih za ovo doba godine, meteorološke uslove i identifikovane izvore emisije na teritoriji grada Beograda.

Te materije su ugljen monoksid, azotni oksidi, sumpor dioksid, suspendovane čestice aerodinamičkog prečnika manjeg od 10 mikrometara (PM10), prizemni ozon, dok, koncentracije policikličnih aromatičnih ugljovodonika uobičajene su za urbanu sredinu.

Isti slučaj, navodi se na sajtu GZJZ, jeste i sa teškim metalima – arsenom, kadmijumom, niklom, olovom u suspendovanim česticama PM10, koji su, takođe, na nivoima karakterističnim za urbanu sredinu.