Beograd — Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će obelodaniti ime mandatara koji će u narednom periodu biti na čelu nove Vlade Srbije.

Reč je o 15. po redu Vladi Srbije od 1990. godine, kada je u Srbiju uvedeno višestranačje.

Predsednik Srbije će saopštavanjem imena kandidata za novog premijera razrešiti višemesečne spekulacije u javnosti ko će, s obzirom da je on izabran za novog predsednika Srbije, rukovoditi Vladom Srbije.

Pošto bude saopšteno ime novog mandatara, kako je najavljeno, uslediće procedura izbora nove vlade i premijera u Skupštini Srbije, odnosno biće održana sednica na kojoj će novi mandatar predstaviti članove svog kabineta i podneti ekspoze u kome će izneti ciljeve i program vlade.

Vlada je izabrana ako za nju glasa većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Nakon izbora predsednik vlade I njeni članovi polažu zakletvu pred poslanicima, čime počinje da teče njihov četvorogodišnji mandat.

Mediji su proteklih meseci pisali da je nekoliko imena u opticaju za novog premijera Srbije, od Ivice Dačića, Ane Brnabić, ali i Miloša Vučevića, Dušana Vujovića i drugih.

Međutim, za razliku od tog pitanja, bar do danas u 18 sati, statistika je jedina koja je jasna – nova vlada biće 15. od uvođenja višestranačja.

Prethodne dve vlade, formirane u avgustu 2016. i aprilu 2014. godine vodio je upravo Vučić, što ga uz Mirka Marjanovića i Vojislava Koštunicu svrstava među one koji su uzastopno dva puta bili na čelu vlade.

Od 2012. do 2014. godine na čelu Vlade Srbije bio je lilder SPS Ivica Dačić, a Vučić je u toj vladi bio prvi potpredsednik i, pre njene rekonstrukcije, ministar odbrane.

U periodu od 2008. do 2012. godine vladom je rukovodio Mirko Cvetković, a ta vlada, koju je predvodila DS, je jedina koja je posle 2000. godine opstala ceo mandat, odnosno četiri godine.

Od 2004. do 2007. godine vladu je u dva mandata vodio Vojislav Koštunica, dok je od 2003. do 2004. godine na čelu Vlade Srbije bio Zoran Živković.

On je na mestu prvog čoveka vlade došao posle ubistva premijera Zorana Đinđića, koji je vladu vodio u periodu od 2001. do 2003. godine.

Krajem 2000. godine, posle petooktobarskih promena, Srbija dobija prelaznu republičku vladu na čelu sa socijalistom Milomirom Minićem (2000. do 2001. godine).

Kada je u pitanju period od 1990. do 2000. godine, na čelu republičkih vlada bili su Dragutin Zelenović (1991), koji je vodio prvu vladu posle raspada SFRJ, Radoman Božović (1991-1993), Nikola Šainović (1993-1994) i Mirko Marjanović (1994-2000) u dva mandata.

Prema Ustavu i zakonima Srbije, Vlada Srbije je nosilac izvršne vlasti u zemlji. Nadležnosti vlade su da utvrđuje i vodi politiku, izvršava zakone i druge opšte akte Skupštine Srbije, donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona, predlaže Skupštini zakone i druge opšte akte i daje mišljenje kada ih podnese drugi predlagač, usmerava i usklađuje rad organa državne uprave…

Vladu čine predsednik vlade, jedan ili vise potpredsednika i ministri. Predsednik vlade vodi i usmerava rad vlade, stara se o ujednačenom političkom delovanju vlade, usklađuje rad članova vlade i predstavlja vladu. Ministri su za svoj rad i za stanje u oblastima iz delokruga ministarstava odgovorni predsedniku vlade, vladi I Skupštini Srbije.