Novi Pazar – 31.07.2017. Danas je u Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru predstavljen Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih. Radi se o novootvorenim radnim mestima, koja će biti finansirama u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja udruženim sredstvima lokalne samouprave i Nacionalne službe zapošljavanja.

Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Novi Pazar raspisali su Javni poziv za dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima za 2017.godinu. Računa se da će na ovaj način biti zaposleno oko 50 nezaposlenih lica. Poziv je danas predstavljen u Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru.

Sredstva za ovu namenu obezbeđena su u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja u kojem ravnopravno učestvuju lokalna samouprava i Nacionalna služba za zapošljavanje. Iznos subvencija je 200.000 dinara po jednom radnom mestu, odnosno 240.000 ako se zapošljava osoba sa invaliditetom. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava ili do 30. novembra 2017. Godine.

Sve informacije o ovom konkurs možete naći na sajtu:

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/javni_konkursi_-_novi_pazar.cid37766?page=1