BEOGRAD – Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd predstavila je danas brošuru i najavila otvaranje internet platforme kao i da planira da definisan politički program i ideju drugačijeg shvatanja politike kandiduje na sledećim gradskim izborima.

Kako se u saopštenju navodi brošura “Kako se borimo?Vodič za učestvovanje u promeni grada” je svojevrstan poziv građanima da se uključe u rad inicijative.

Navodi se da je predočen plan šta bi želeli da Inicijativa u budućnosti postane, a takođe i da pitanja koja se tiču grada…jesu najbitnija politička pitanja koja se više ne smeju prepuštati karijernim političarima i profesionalnim menadžerima…

Rečeno je i da se otvara internet platforma te da je taj forum koncipiran “kao svojevrsna gradska vlada u senci” nudeći tematski pristup u formi gradskih sekretarijata, od saobraćaja i urbanizma, do kulture i turizma.

“U narednom periodu, dijalog želimo da vodimo i na terenu, na nivou mesnih zajednica, blokova i krajeva u kojima živimo, kako bismo kroz razgovor o problemima, potrebama i željama, definisali zajedničke prioritete politike čije ishodište mora biti bolji život za sve, a ne nekolicinu. Konačno, planiramo da ovako definisan politički program i ideju drugačijeg shvatanja politike kandidujemo na sledećim gradskim izborima” rečeno je u saopštenju.