BEOGRAD – Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije pokrenuli su proceduru za prijem profesionalnih vojnika, a mogu se prijaviti kandidati koji imaju srpsko državljanstvo, služili su vojni rok sa oružjem i mlađi su od 30 godina.

Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, reč je o kontinuiranom prijemu vojnika u komande, jedinice i ustanove Vojske sve dok se ne popune radna mesta.

“To će biti prilika za zaposlenje i novim generacijama mladića i devojaka na šestomesečnom dobrovoljnom služenju vojnog roka”, navodi se u saopštenju.

Biće primljeni, precizira se, vojnici su iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane, te su potencijalni kandidati svi državljani Srbije koji su odslužili vojni rok sa oružjem i imaju manje od 30 godina starosti.

Obrazac prijave za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika, kandidat može popuniti i podneti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati u vojnim poštama navedenim u Obaveštenju o stalnom prijemu profesionalnih vojnika na određeno vreme u Vojsku Srbije.

Na broj telefona koji se može naći u istom Obaveštenju, mogu se naći i podaci o potrebi za prijemom, po rodovima-službama i mestima službovanja.

Selekcija kandidata, preciziraju iz MInistarstva odbrane, realizuje se u tri dela, od kojih svaki traje jedan dan.

U prvom delu, kandidati podležu opštem lekarskom pregledu i proveri fizičke sposobnosti.

Radi provere fizičke sposobnosti kandidati treba da sa sobom ponesu patike, trenerku ili šorc i majicu.

U drugom delu selekcije, kandidati podležu psihološkoj proceni, a u trećem delu, medicinsko – zdravstvenoj proceni.

Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:

završeni nivo školovanja – do 25 bodova (osnovna škola 5 bodova, srednja škola 3. stepen 15 bodova, srednja škola 4. stepen ili viši nivo obrazovanja 25 bodova);

provera fizičke sposobnosti – do 35 bodova (proizvod konačne ocene i broja 7) i

psihološka procena kandidata – do 40 bodova (proizvod konačne ocene psihološke procene i broja 8).

Sa kandidatima koji ostvare najbolje rezultate zaključiće se ugovori o radu na određeno vreme i biće primljeni u jedinice Vojske Srbije na period od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period od tri godine i obnavljanje ugovora do navršenih 40 godina života.

Iz Ministarstva podsećaju da je i krajem oktobra 2016. godine pokrenuta inicijativa za prijem 300 profesionalnih vojnika iz redova onih koji su dobrovoljno odslužili vojnog rok, a polovinom februara i krajem juna tekuće godine inicijativa za prijem još 1.175 profesionalnih vojnika iz redova vojnika iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane.

Od navedenog broja njih 1.018 je već u stroju Vojske Srbije, navodi se.