Novi Pazar – Poverenik za informacije od javnog značaja, naložio je gradskoj upravi grada Novog Pazara da televiziji Sandžak dostavi dokumentaciju o konkursu za finansiranje medija u tom gradu koji je održan još prošle godine a na koji je prošlo pet medija iz Novog Pazara javlja Sana.

Kako navode, dokumentacija koju gradsko veće treba da dostavi toj televiziji je sledeća:
– projektnu dokumetaciju medija koji su dobili sredstva;
– izveštaj o proceduri izbora komisije za sprovođenje konkursa;
– ocenjivanje projekaіja i kompletan zapisnik komisije

Na konkursu za medije koji je održan u Novom Pazaru prošlo je pet medija od kojih najviše novca dobila RTV Novi Pazar u vlasništvu konzorcijuma čiji je do bio i gradonačelnik Nihat Biševac koji se kasnije povukao iz vlasništva ovog medija.