BEOGRAD – Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu uputilo je danas zahtev MUP-u u vezi sa dostavljanjem dodatnih obaveštenja u slučaju rušenja objekata u Savamali, navedeno je na sajtu tog tužilašta.

Kako se navodi, nakon detaljne analize dostavljenih spisa i do sada prikupljenih dokaza, to tužilaštvo je danas uputilo zahtev MUP-u, Direkciji policije, UKP zahtev za prikupljanje dodatnih obaveštenja, a radi utvrđivanja identiteta i otkrivanja za sada NN izvršilaca krivičnog dela Učetsvovanje u grupi koja vrši krivično delo protivpravno lišenje slobode.

Podsećaju da im je predmet dostavilo Više tužilaštvo u Beogradu i da je nakon detaljne analize danas uputilo zahteve za prikupljanje potrebnih obaveštenja. Takode, navedenim zahtevom MUP-u je naloženo da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti, a radi utvrđivanja preduzetih radnji od strane nadležnih državnih organa u noci između 24. i 25. aprila kada je došlo do rušenja u Savamali.

Pored toga, upućen je zahtev za prikupljanje dodatnih obaveštenja Sektoru

unutrašnje kontrole MUP-a, a radi utvrđivanja činjenica koje se odnose na postupanje policijskih službenika MUP-a.

Nakon dostavljanja izveštaja MUP-a Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu će doneti odluku o daljem postupanju u predmetu o čemu će javnost biti obaveštena.