UŽICE-Građani koji žive u ulicama Nikole Pašića i Žičke, na Rakijskoj pijaci, oštro se protive nameri Telekoma Srbije da u njihovoj blizini, na krovu zgrade Istorijskog arhiva Užice, postavi baznu stanicu i antene za mobilnu telefoniju.

Pre nekoliko meseci, više od 220 građana tog dela grada su potpisali peticiju protiv postavljanja te bazne stanice, a protivljenje nameri Telekoma su izrazili i u Istorijskom arhivu.

Građani su tokom prekjučerašnje javne rasprave o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu te bazne stanice, koja je organizovana u Skupštini grada, isticali opasnosti po zdravlje dece od posledica zračenja i odbili su da prihvate tvrdnje predstavnika Telekoma i laboratorije „W-Line“ da takva oprema nema štetnog uticaja na zdravlje ljudi.

Ivan Savić i Milovan Žugić, predsednici kućnih saveta, naveli su da Telekom nema saglasnost stanara za postavljanje bazne stanice na zdanje Istorijskog arhiva i isticali da se u blizini te ustanove nalazi mnoštvo stambenih i poslovnih objekata, vrtić „Poletarac“, Dom za decu i omladinu „Petar Radovanović“, verski objekti, kao i Učiteljski fakultet, na čijem krovu je VIP već postavio svoju baznu stanicu.

Oni su bili nezadovoljni i time što javnoj raspravi nisu prisustvovali predstavnici gradske vlasti, navodeći da im nije odgovoreno na njihov zahtev za prijem kod gradskih čelnika, ali ni na dopis koji su, pre nekoliko meseci, uputili Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove.

Zaposleni u Istorijskom arhivu su podsetili na to da su Upravni odbor te ustanove i Ministarstvo kulture izrazili protivljenje postavljanju bazne stanice na zgradu te ustanove i insistirali su na tome da se ta mišljenja uvaže i sprovedu.

I pored tvrdnji da su uslovi postavljanja i kontrole rada baznih stanica veoma rigorozni, predstavnici Telekoma nisu uspeli da ubede građane da neće biti štetnih posedica po njihovo zdravlje, posebno po zdravlje dece.

Na osnovu rezultata proračuna ukupnog nivoa nejonizujućeg zračenja u tačkama postojećih objekata u zoni povećane osetljivosti, možemo zaključiti da su vrednosti jačine električnog polja, koje generišu postojeće opterećenje u okolini lokacije i planirani izvor mobilnog operatera Telekom Srbija, ispod referentnih nivoa koje propisuje Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima, navodi se u zaključku Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koju je izradila beogradska firma „W-Line“, a koja je predstavljena na javnoj raspravi.

“ Nećemo dozvoliti da postave baznu stanicu i koristićemo sva pravna sredstva da to sprečimo,“ poručio je Ivan Savić, predsednik skupštine stanara zgrade u Ulici Nikole Pašića na broju 35.

Uklonjena oprema Telenora

U martu ove godine, na inicijativu građana i po nalogu Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Telenor je bio primoran da ukloni baznu stanicu koja se duže od deset godina nalazila na Vujića brdu, na antenskom stubu čiji je vlasnik užičko JKP Vodovod. Toj odluci je prethodila peticija koju su građani uputili gradonačelniku i upravi tog komunalnog preduzeća zahtevajući da se ukloni bazna stanica, jer se nalazi u neposrednoj blizini dečjeg vrtića „Iskra“.

Danas