Novi Pazar – Novopazarska gradska toplana spremno je dočekala grejnu sezonu, međutim dugovaranja građana i privrede ovom preduzeću su preko 140 miliona dinara, izjavio je direktor Dejan Nićiforović i dodao da su svi domovi topli i da sistem funkcioniše kako treba

Nabavljena je određena količina energenaza za početak grejne sezone.
“Imamo redovnu isporuku uglja i mazuta i ogovorili smo urednu isporuku do kraja grejne sezone” rekao je Nićiforović.

Prema njegovim rečima do sada nije bilo problema u snabdevanju grada “nije bilo zastoja osim kod pojedinačnih korisinika” rekao je on.

Nićiforović je kazao da je naplata 82% od ukupnih potraživanja međutim dobar deo građana ne plaća potraživanja “misleći da to ne mora ju da rade” međutim angažovanjem privatnih izvršitelja njihovi troškovi se samo povećavaju.

“Uredno je snabdevanje, kvalitetno je snabdevanje i nema razloga da građani ne plaćaju svoje obaveze”.

Privreda je međutim izmirila svoje obaveze za prethodnu grejnu sezonu a ukupna dugovanja prema ovom preduzeću su 140 miliona dinara zaključio je Nićiforović.