Direktor Centra za socijalni rad u Novom Pazaru Adnan Dizdarević rekao je da je 45 dece iz ovog grada bez roditeljskog staranja a da je većina smeštena kod hranitelja.

– Četrdesetoro dece se nalazi u hraniteljskim porodicama a petoro u različitim institucijama socijalne zaštite, rekao je on.

Dizdarević je kazao da je Centar za socijalni rad ove godine reagovao u oko 500 slučajeva u kojima su maloletnici bili počinioci krivičnih i prekršajnih dela.

-Tri maloletnika se nalaze u Vaspitno-popravnim domovima a jedan je u maloletničkom zatvoru u Valjevu, kazao je on i dodao da Centar za socijalni rad reaguje odmah po prijemu prijave.