Strateški razvoj lokalne samouprave” krovna je tema juče održane 45.skupštine Stalne konferencije gradova i opština.

Najvećem skupu lokalne samouprave u Srbiji prisustvovalo je 138 delegata gradova i opština, predstavnici Vlade Srbije, ambasada Švajcarske, Nemačke, Švedske, Francuske, Hrvatske Mađarske, Rusije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, kao i međunarodnih organizacija, kao što su Delegacije EU u Srbiji, Misija OEBS, UNDP, GIZ, ali i predstavnici civilnog sektora.

Neki od glavnih zaključaka Skupštine su da lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u procesu evropskih integracija, reformi i odnosa sa građanima, ali i da SKGO na najkvalitetniji način povezuje vladu i jedinice lokalne samouprave, te da je njihov „najjači” partner. Takođe, za novog predsednika SKGO izabrana je gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, prva žena na toj poziciji, dok je Đorđe Staničić ponovo izabran za generalnog sekretara SKGO.

Grad Novi Pazar predstavljali su gradonačelnik Biševac i načelnica Uprave za naplatu javnih prihoda Enisa Kolić koji su na kraju jučerašnjeg dana bili zadovoljni potpisivanjem dva značajna sporazuma: Sporazuma o sprovođenju paketa podrške za unapređenje naplate poreza na imovinu na lokalu u okviru „Programa reformi poreza na imovinu, koji sprovodi IMG, a finansira SDC, kao i Sporazuma o sprovođenju opštinskih projekata „Inicijativa za inkluziju” koju sa 200.000 evra finansiraju GIZ i SKGO, a koji će obuhvatiti mera za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija društva, kao što su interno raseljena lica, ali će obuhvatiti i mere za razvoj socijelnog preduzetništva.

(RTVNP)