Predsednik vladine Komisije za razgraničenje sa Bosnom i Hercegovinom Veljko Odalović izjavio je danas da se Srbija nije samo deklarativno izjasnila po pitanju rešenja granice sa BiH, već je iznela konkretne predloge i rešenja, te da je sada na potezu Bosna i Hercegovina.

– Srbija je konkretna, sa konretnim predlozima i spremna. Želimo da svi, i sa druge strane, i u BiH, a i u Hrvatskoj, tome pristupe na takav način – rekao je Odalović.

Inicijativa je, kaže, na komisiji iz BiH, uz objašnjenje da je poslednji takav sastanak održan u Beogradu, te da bi po reciprocitetu trebalo da se sada održi u Sarajevu.

Kako je rekao, pitanje granica je svakako jedno od najvažnijih, ne samo na relaciji Srbija i Bosna i Hercegovina – to je i državno i administrativno i političko i infrastrukturno i ekonomsko pitanje, te je važno što je pre moguće na krajnje odgovoran i korektan način rešiti ga.

– Što se Srbije tiče, ona je to prepoznala u punom kapacitetu i ponudila – praktično pružila ruku kao i određena rešenja – kako da se neke tačke reše na korektan, fer način i obostrano zadovoljstvo, na način gde niko ne bi bio oštećen – naglasio je Odalović.

-Prepoznali smo četri tačke koje su još od 2010. godine ostale kao one koje zahtevaju posebno uređenje, a to su dve hidrocentrale Zvornik i Bajina bašta, pruga Beograd – Bar koja prolazi kroz BiH i opštine Priboj i Rudo – rekao je Odalović.

Prema njegovim rečima, bili smo vrlo korektni i konkretni što se tiče hidrocentrala, imajući u vidu da je Srbija izgradila obe te centrale, da je izvršila eksproprijaciju i za negde oko 1.200 hektara zemljišta isplatili meštane

– Naravno da je naš interes i mislim da je to funkcionalno i najracionalnije da te dve hidrocentrale budu u funkciji i punom kapacitetu na našoj strani – podvukao je.

Kako je obajsnio, Srbija je ponudila određene teritorije koje bi bile zamena za ono što bi po funkcionalnosti celine bilo moguće ponuditi, ali i dodao da, naravno i BiH ima svoj stav, te da je i stoga važno da se komisije što pre sastanu.

“Ne može granica po sredini reke”

Odalović navodi da su bili neki predlozi o posebnim režimima, međudržavnom službenošću, upravljanja hidrocentralama Zvornik i Bajina Bašta i naveo da bi se to moglo eventualno posebnim aneksom, odnosno sporazumom urediti, tako “da mi koristimo i upravljamo i dalje hidrocentralama pošto su one nesporno napravljene i uređene našim sredstvima”.

Kako je istakao, važna je funkcionalnost, a bilo je, na primer, ranije i takvih predloga da administrativna linija ide po sredini reke, pa da bi bila na sredinama brana, jezera. . . a to bi značilo da bi dovela u pitanje funkcionisanje takvih objekata, jer bi prekogranične barijere mogle biti takvog karaktera da dovedu u pitanje funkcionisanje sistema.

Ponovio je da su to objekti koji ne mogu da funkcionišu “do pola”.

– Oni moraju da funkcionišu ili celi ili neće funkcionisati. Oni ne mogu da se održavaju samo na jednoj strani, a na drugoj ne. Ne mogu biti predmet tih prekograničnih i ostalih prelazaka, opravki, održavanja i da to stalno bude potencijalno nešto što bi trebalo da se na dnevnom ili mesečnom nivou procesuira i uređuje – naznačio je Odalović.

– Pošto to međunarodno pravo poznaje, ti sporazumi moraju da budu takvog karaktera koji apsolutno garantuje tu službenost i upravljanje njima na način da se ni u kom slučaju i ni pod kojim uslovima ne može dovesti u pitanje to što je potpisano jer bi to moglo da ugrozi funkcionisanje sistema – podvukao je on.

Kad je reč o pruzi Beograd – Bar, ukazao je da ona prolazi 10 – ak kilometara kroz teritoriju BiH i podvukao da smo mi bili vrlo korektni.

– Prepoznato je da bi sa 1.700 hektara površine zemljišta, koje bi bilo dato u zamenu, a koje bi odgovaralo i po strukturi i po kvalitetu i vrednosti, po principu ‘metar za metar’, to bilo rešeno na obostrano zadovoljstvo – rekao je i naglasio da bi to uredilo infrastrukturni pravac koji je za nas izuzetno važan.

Takođe, napomenuo je i da gradjani opština Priboj i Rudo imaju velike probleme, jer im je život ispresecan graničnim preprekama, te da se mora uzeti u obzir da hiljade građana čeka da se to reši.