BEOGRAD – Vlada Srbije posvećena je sprovođenju svih obaveza koje su utvrđene Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, izjavila je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.

Prvi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana izrađen je pre godinu dana, a Paunović je podsetila da je Vlada 3. marta 2016. godine usvojila ovaj dokument sa ciljem da se obezbedi puna primena svih propisa za zaštitu nacionalnih manjina i unapređenje njihovog položaja, saopštila je u sredu Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Akcioni plan definiše brojne mere iz različitih oblasti društvenog života koje su od značaja za nacionalne manjine, jasne ciljeve i rokove, kao i neophodan institucionalni okvir i finansijska sredstva za sprovođenje. Izveštavanje o sprovođenju svih aktivnosti vrši se tromesečeno, što je veliki zadatak za sve učesnike u ovom procesu.

Izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana Kancelarija za ljudska i manjinska prava obavlja kontinuirano, a izveštaji se dostavljaju Savetu za nacionalne manjine, Savetu za sprovođenje Akcionog plana za PG 23 i Koordinaciji nacionalnih saveta nacionalnih manjina, izjavila je Suzana Paunović.

Do sada je izrađeno 5 izveštaja kojima su obuhvaćene aktivnosti u 2016. godini, kao i aktivnosti u prva tri kvartala ove godine, i u toku je rad na pripremi izveštaja za četvrti kvartal 2017. godine.

Suzana Paunović je posebno istakla da se u proseku tokom kvartala razmatra oko 60 pojedinačnih izveštaja koji sadrže pregled realizacije obaveza za prosečno 100 aktivnosti koje na realizaciju dospevaju tokom izveštajnog perioda. U proseku se realizuje iznad 65 odsto dospelih aktivnosti tokom perioda izveštavanja, navodi se u saopštenju.

Procenat odziva nosilaca aktivnosti u stalnom je porastu, te je za peti izveštaj 89 odsto nosilaca aktivnosti dostavilo priloge, u poređenju sa prvim izveštajem kada ih je 79 odsto dostavilo, ističe Paunović.

Akcioni plan predviđa 80 nosilaca aktivnosti, među kojima su ministarstva i drugi nadležni organi, nacionalni saveti nacionalnih manjina, pokrajinske institucije, visokoškolske ustanove, nevladine organizacije, regulatorna tela itd. Tokom ove godine u izveštavanje je uključeno i 76 multietničkih jedinica lokalne samouprave i 53 saveta za međunacionalne odnose.

Izveštaji su dostupni, na srpskom i engleskom jeziku, na sajtu Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

U cilju što veće dostupnosti, Prvi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana preveden je na 11 jezika nacionalnih manjina koji su, pored srpskog jezika, u službenoj upotrebi u Republici Srbiji (albanski, bosanski, bugarski, mađarski, makedonski, rumunski, rusinski, slovački, hrvatski, crnogorski i češki jezik) i takođe je dostupan na sajtu Kancelarije.