Ministar državne uprave i lokalne samouprave Srbije Branko Ružić izjavio je danas da ; uprava ne sme i ne može biti kočničar reformi već njena podrška i da država mora da počiva na uredjenoj lokalnoj vlasti jer je ona najbliža gradjanima.On je na Skupštini Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) o strateškom razvoju lokalne samouprave, rekao da “ekonomski razvoj tih zajednica nije samo zakonska obaveza već i stvarna životna potreba jer unapredjenje poslovanja na jednoj teritoriji direktno utiče na kvalitet života njenih gradjana”.
Ružić je istakao da je SKGO jedan od “najjačih” partnera Vlade Srbije u sprovodjenju reformi lokalnih samouprava.
“Velika je stvar što su doneta sistemska rešenja, kao Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o inspekcijskom nadzoru, i što je standardizovano 188 administratinvih postupaka kako bi bili isti u svim lokalnim zajednicama i usluge mogle da se pružaju preko e-servisa”, rekao je Ružić.
Dodao je da je cilj reforme sistema zarada “da se dodje do sistema radnih odnosa koji će biti održivi, pravičniji i transparentniji”. On je rekao da više od 30 odsto zaposlenih u komunalnoj delatnosti prima minimalnu zaradu, a da oko 50 odsto njih nije dobilo solidarnu pomoć.
“Apelujem na one jedinice lokalne samouprave gde postoji finansijska mogućnost da to do kraja godine učine, a na ostale da ta sredstva predvide u budžetu za narednu godinu”, istakao je Ružić.
Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici rekao je da su lokalne samouprave bliže gradjanima i da zbog toga imaju veću odgovornost u pružanju usluga.
“Lokalne samouprave će tokom reformi uprave sprovoditi 70 odsto pravnih tekovina EU i zbog toga imaju ključnu ulogu u tom procesu”, rekao je Fabrici.
Dodao je da je E za reforme tog nivoa vlasti u Srbiji obezbedila pomoć od 80 miliona evra, a do sada je za razne projekte za infrasturkturu, smanjivanje razlika u regionalnom razvoju i druge izdvojila 400 miliona evra.
EU će, prema njegovim rečima, od januara sledeće godine sa 25 miliona evra podržavati povećanje konkurentnosti u 99 opština, južno od Beograda.
Ambasador Švajcarske u Srbiji Filip Ge istakao je da je SKGO važan u povezivanju centralne sa lokalnim vlastima.
“Nastojimo da pomognemo ekonomski razvoj, socijalnu i zdravstvenu zaštitu u Srbiji, a u 45 opština i 11 gradova sprovodimo program uredjivanja poreza na imovinu i kako da se koristi taj novac”, rekao je Ge.
Za 12 godina saradnje sa Srbijom Švajcarska je, kako je rekao u razne projekte u Srbijii, a medju njima su i dobro upravljanje i socijalna inkluzija, uložila osam miliona evra.
Ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman rekao je da je ta zemlja u Srbiju od 2000. godine u infrastrukturu, energetiku, upravljanje otpadom, unapredjenje veština za zapošljavanje i druge projekte investirala 1,8 milijardi evra.
“Sada sa SKGO saradjujemo na dva projekta, reformi javne uprave kako bi se unapredile usluge, a čija je vrednost pet miliona evra i pilot projektu u sedam opština za inkluziju ugroženih grupa Roma, izbeglica i invalida, a što će koštati 1,8 miliona evra”, rekao je Ditman.
Suština reformi je, kako je ocenio vladavina prava i unapredjenje okruženja kako bi se privukle investicije i otvorila nova radna mesta.
Šef Misije Saveta Evrope (SE) u Srbiji Tim Kartrajt rekao je da su lokalne samouprave “mesta gde gradjani od službenika očekuju stručnost, odgovornost, posvećenost i efikasnost i da su napravljeni snažni temelji za reformu javne uprave”.
“Regulatorni okvir i propisi sami ne mogu da obezbede dobro upravljanje ako ga ne sprovedu ljudi i zato pomažemo da investirate u njih i da najbolji budu na najboljim mestima i za to nagradjeni”, rekao je Kartrajt.
Dodao je da SE pomogao Srbiji u uvodjenju modela za upravljanje ljudskim resursima i formiranju Nacionalne akademije za stručno usavršavanje u javnoj upravi.
Predsednik SKGO Darko Bulatović rekao je da je taj savez gradova i opština u 2017. godini učestvovao u pripremi više od 15 nacionalnih strateških dokumenata i pravnih akata.
“Inicirali smo usvajanje izmena i dopuna važnih zakona za lokalne vlasti ali smo i podržavali gardove i opštine u sprovodjenju propisa i poslova za koje su nadležni”, rekao je Bulatović.
FOTO: TANJUG