U Srbiji i svetu obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava, kao podsetnik da svaki čovek ima pravo na život, slobodu i sigurnost, odnosno na ona prava koja su navedena i u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija.

Predsednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Semiha Kačar rekla je za indeksonline.rs da se građani i građanke i dalje suočavaju sa kršenjem ljudskih prava i raznim oblicima diskriminacije.

-Grupe koje su najugroženije u lokalnoj zajednici su Romi, žene, LGBT, starije i mlađe osobe sa invaliditetom, roditelji dece sa invaliditetom a posebno ističem samohrane roditelje. Sve navedene grupe diskriminisane su po više osnova. Daleko je teža situacija pripadnicima ovih grupa koji žive u ruralnim sredinama, rekla je ona i dodala da su pripadnici nacionalnih zajednica nedovoljno zastupljeni u državnim institucijama i u procesu demokratskog odlučivanja.

Kačareva je dodala da u praksi “imamo situaciju da se diskriminisane grupe i pojedinci suočavaju sa problemom nedovoljne institucionalne društvene podrške i ostvarivanja besplatne pravne podrške.”

– Bez obzira što antidiskriminaciono zakonodavstvo i drugi zakoni u Srbiji adekvatno reguliše zaštitu od diskriminacije, i dalje postoji problem implementacije tih zakona u praksi, rekla je ona.