BEOGRAD – Međunarodni dan migranata obeležava se danas, a Srbija ga je dočekala sa 4.100 migranata u prihvatnim centrima i oko 300 ljudi koji su u pokretu oko granice.

Od početka migrantske krize 2015. godine kroz Srbiju je prošlo više od milion migranata. Balkanska ruta je zatvorena, ali izbeglice i dalje dolaze.

U pet stalnih centara za azil i 13 prihvatnih centara u Srbiji trenutno je smešteno 4.100 migranata, dok je kapacitet obezbeđen za 6.000 ljudi.

“Ovu zimu dočekujemo bez velikih poteškoća. Počeli smo godinu sa više od 8.500 ljudi, od kojih je 2.500 bilo van centara u nehumanim i neljudskim uslovima. Sada imamo 4.100 migranata u centrima i oko 300 u pokretu u Beogradu, Subotrici, Šidu”, rekao je za RTS komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić.

On je dodao da centri nisu prebukirani, da su svi u funkciji, imaju grejanje, da su deca vakcinisana, idu u školu.

To što još uvek ima migranata u parkovima, Cucić kaže, da tim ljudima manipulišu pojedine domaće i međunarodne organizacije jer ih, kako kaže, ubeđuju da je bolje da budu u parku nego u toplom prihvatnom centru.

Šefica Misije za međunarodne organizacije za migracije u Srbiji Lidija Marković podseća da na globalnom nivou nikada nije bilo više mobilnosti i da je danas svaki sedmi čovek na svetu migrant.

Svedoci smo, kako kaže, i uvođenja restriktivnih politika na granicima, kršenja ljudskih prava, prepuštanja ljudi krijumčarima.

“Međunarodna organizacija za migracije počela je dijalog na globalnom nivou. Da se redefinišu politike migracija. Globalni dijalog podrazumeva bolju koordinaciju država na ruti, država porekla i željenih destinacija”, pojasnila je ona.

Podseća da je Srbija bila otvorena za dijalog sa susedima i da je od početka migrantske krize bile opredeljene za humani pristup.