BEOGRAD – Grad Jagodina je treće godinu uzastopno sva sredstva za “projektno sufinansiranje medijskih projekata” dodelio RTV Kopernikus iz Jagodine, saopštilo je danas Udruženje novinara Srbije.

To je učinjeno iako je Državna revizorska institucija u izveštaju o poslovanju Jagodine u 2016. godini navela da ta medijska kuća nije za “projektne aktivnosti” iskoristila 3,2 miliona dinara od ukupno 7,2, koliko je dobila na konkusu te godine.U Rešenju o dodeli sredstva iz budžeta Grada Jagodine za “medijske projekte”, donetom 20. marta ove godine, ta medijska kuća je za tri projekta dobila 5,6 miliona dinara.

I ove godine kao i prethodne dve, komisija u sastavu Dušan Aničić, Stanimir Stanković i Dragan Marković – predstavnici Kluba novinara Pomoravlja, 7. marta predložila je dodelu sredstava istoj medijskoj kući.

Za medijski projekat “Jagodina – grad po Evropskim standardima” koji će Kopernikus RTV Jagodina realizovati u nedeljniku “Novi put”, dodeljena su dva miliona dinara, a isti iznos pripao joj je i za projekat “Jagodina-srpski brend” koji će biti emitovan na televiziji te medijske kuće.

Treći iznos od 1,6 miliona dinara, kako se navodi u Rešenju o raspodeli sredstva, a koje je potpisao predsednik Gradskog veća Ratko Stevanović, Kopernikus RTV Jagodina je dobila za projekat “Jagodinska panorama na 97,3” koji će biti realizovan na Radiju Jagodina.

Na konkursu za projektno sufinansiranje medijskih projekata Grada Jagodine, pored ova tri, bilo je prijavljeno još 15 medijskih projekata.

Član Komisije Dušan Aničić rekao je UNS-u da drugim projektima nisu dodelili novac jer “nije bilo dovoljno para za ostale”.

“Tako smo i ranije rasporedjivali. Pošto je i ranije Skupština Grada saradjivala sa njima, logično je bilo da njima dodelimo novac, jer s kim radiš, njemu i daješ novac”, rekao je Aničić UNS-u.

Po izveštaju Državne revizorske institucije o poslovanju Grada Jagodine u 2016. godini, u koji je UNS ima u uvid, RTV Kopernikus je na Konkusu za projektno sufinansiranje medija dobila 7,2 miliona dinara, od čega 3,2 miliona nije iskoristila za “projektne aktivnosti”.

Više od tri miliona Kopernikus RTV Jagodina koristilao je za “pokrivanje troškova redovnog funkcionisanja medija, kao i za plaćanje troškova po sudskim poravnanjima, zateznih kamata i troškova nastalih pre početka realizacije projekta”, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije.

U izveštaju se dodaje da Gradska uprava za budžet, finansije i poljoprivredu Grada Jagodine nije zatražila povraćaj nenamenski utrošenih sredstava, uporkos ugovoru.

Sredstva su korišćena izmedju ostalog za “troškove po sudskom poravnanju sa tužiocem â??SOKOJâ??â?? Organizacija muzičkih autora Srbije, mesečne naknade za pravo na pružanje medijske usluge radio programa, mesečne naknade za pravo na pružanje medijske usluge televizijskog programa, naknade za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija i troškova mobilnog telefona i električne energije”.

UNS podseća da je Grad Jagodina pre privatizacije “Novog puta”, koji u sastavu ima istoimeni nedeljnik i RTV Jagodina, finansirala to javno preduzeće sa 60 miliona dinara godišnje.

Sada Grad Jagodina za projektno sufinansiranje svih medija izdvaja svega sedam miliona dinara, a komisija u istom sastavu sav novac dodeljuje istom mediju.
(Beta)