Tužilaštvo:Ne manje od dve godine zatvora za Kosmajca

BEOGRAD – Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je danas od suda da Dragoslava Kosmajca osudi na kaznu “ne manju od zakonskog minimuma”, jer smatra da je tokom suđenja dokazano da je dvojicu geodeta podstrekavao na zloupotrebu službenog položaja, kako bi mu pripala parcela na Zvezdari, koja je u vlasništvu države.

U ovom slučaju zakonski minimum je dve godine zatvora, a istu kaznu tužilaštvo je predložilo i za geodete Dragog Milidraga i Milana Rapajića.

Viši sud je izricanje prvostepene presude zakazao za 10. april u 13 sati.

Tužilštvo je u završnoj reči navelo da je podstrekao geodete da zloupotrebe službeni položaj, tako što su mu pomogli da stekne pravo svojine na spornoj parceli 5000/1 na Zvezdari i pribavili mu imovinsku korist od 11,9 miliona dinara, za koliko je oštećena Republika Srbija.

Konkretno, tužilaštvo je ustvrilo da je Miligrag neosnovano izbrisao ostale sukorisnike pomenute parcele i neosnovano upisao Kosmajca kao jedinog korisnika.

Iako je tvrdio da Kosmajca ne poznaje, tužilaštvo je podsetilo da je broj telefona Kosmajca pronađen upisan u njegovom mobilnom telefonu pod nazivom “Kosmonaut”.

Sa druge strane, odbrana optužnih je tražila oslobađajuću presudu podsećajući na nalaze veštačenja prema kojima država nije nikada bila vlasnik spornog zemljišta, tako da nije ni oštećena.

Prema zaključku iz nalaza veštaka, “katastarska parcela 5000/1 nikada nije bila obuhvaćena aktom o eksproprijaciji”, što znači da država nije bila vlasnik zemljišta, pa nije ni oštećena.

Nasuprot tom nalazu, optužnica tereti Kosmajca da je uz pomoć geodeta oštetio državu za 11.998.493 dinara, (oko 100.000 evra ) u vezi sa zemljištem sa parcele 5000/1 na Zvezdari.

U ovom slucaju sporan je upis jednog dela zemljišta, na parceli 5000/1, koje je država, kako tvrdi tužilaštvo, 1954. godine eksproprisala za potrebe Saveznog hidrometeorološkog zavoda na Zvezdari.

Kosmajac je sudu ranije dostavio kopiju plana na osnovu koje tvrdi da parcela 5000/1 nikada nije eksproprisana, kao i uverenje od Republickog geodetskog zavoda od 31. maja ove godine, kojim se konstatuje da na toj parceli nikada nije vršena eksproprijacija zemljišta.

Takođe je dostavio uverenje od RGZ zavoda od 29. maja 2017. godine, kojim je utvrđeno da država nikada nije bila, niti je sada, upisana kao korisnik pomenute parcele.

Kosmajac se tereti za krivično delo zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju, jer je, prema optužnici, dvojicu geodeta podstrekao na zloupotrebu službenog položaja.

Geodete, Dragi Milidrag je optužen za zloupotrebu službenog položaja, a Milan Rapaić za pomaganje u izvršenju tog dela.

Kosmajac je bio uhapšen u novembru 2014. godine u Beogradu, u svojoj kući na Zvezdari, nakon što je dovođen u vezu sa trgovinom narkoticima, ali za to nikada nije optužen zbog nedostatka dokaza.

Njemu je, odlukom Višeg suda, zbog postupka u vezi sa građevinskim zemljišem, privremeno zaplenjeno dvadesetak lokala u Beogradu.