BEOGRAD – Republički javni tužilac Zagorka Dolovac ukazala je danas da zemlje Jugoistočne Evrope imaju poseban interes za bliskom saradnjom u suzbijanju prekograničnog kriminala, s obzirom na regionalni promet ljudi i robe, ali i saradnju kriminalaca, koja je, kako je navela, “sve bolja i bolja”.

“Svi ovi izazovi upravo zahtevaju inteziviranje međunarodne pravosudne saradnje kako na globalnom tako i na regionalnom nivou”, navela je Dolovac, otvarajući Konferenciju SEPAG mreže – Savetodavne grupe tužilaca Jugoistočne Evrope u Palati Srbija.

Ona je izrazila posebno zadovoljstvo što se ovogodišnji sastanak SEPAG-a održava baš u Srbiji koja se, kako je ukazala, zbog svog geografskog položaja nalazi na tranzitnom putu kriminalaca u regionu i suočena je sa izazovima migrantske krize i tranzita migranata.

Dolovac je tim povodom istakla da je Srbija u toku 2016. godine prva u regionu osnovala stalnu udarnu grupu za suzbijanje krijumčarenja ljudi sastavljenu od predstavnika tužilaštva i policije.

“To se pokazalo kao efikasno oruđe u suzbijanju krivičnog dela krijumčarenja ljudi i sa njim povezanih krivičnih dela”, navela je Dolovac

Ukazujući na neophodnost bliske prekogranične pravosudne saradnje, Dolovac je istakla da na značaj postojanja SEPAG-a – kao mreže tužilaca za brzo uspostavljanje kontakata i direktnu komunikaciju, kao i za omogućavanje razmene informacija o pravnim sistemima, iskustvima o najboljim praksama.

Ministarka pravde Nela Kuburović ukazala je da je krijumčarenje ljudi krivično delo koje usled nemilih svetskih događanja ponovo postaje aktuelno na našim prostorima, i regionu.

Zbog svih izazova koje nosi krijumčarenje ljudi, Kuburović je naglasila da službe bezbednosti kako domaće tako i u susedstvu moraju da razmenjuju podatke, kao i da sarađuju i saslužbama širom sveta koje poseduju informacije neophodne za takve istrage.

“Policija mora biti dobro organizovana i opremljena da izvrši hapšenja, dok je tužilaštvo tu radi kvalitetne optužnice”, naglaisla je Kuburović podsećajući da je na predlog Ministarstva pravde Skupština Srbije krajem 2016. godine usvojila izmene Krivičnog zakona kojima se garantuje da će svi najteži oblici krijumčarenja biti kažnjeni zatvorom.

“Ipak, i pored ovako teškog krivičnog dela gde je naša pažnja pre svega usmerena na kažnjavanje učinioca nikako ne treba zaboraviti i na lice koje se krijumčari. Prvo postoji opasnost da je krijumčareno lice možda terorista koji pokušava da uđe u Evropu ili čak naoružana grupa terorista. Identifikovanje ovakvih lica predstavlja i uključivanje u svetsku borbu protiv terorizma”, napomenula je ministarka pravde.

Sa druge strane, kako je dodala, ne treba nikako zaboraviti ni da su krijumcarena lica moguće žrtve trgovine ljudima.

U tim situacijama, kako je ukazala, zapravo dolazi do unapređene uloge javnog tužioca koji je dužan da u saradnji sa drugim državnim organima prepozna ovakve slučajeve i da pored optužnice za krijumčarenje istražuje i eventualni terorizam i trgovinu ljudima, ali i da žaštiti žrtve trgovine ljudima.

Kuburović je međutim istakla da Republika Srbija i pored svih izazova sa kojima se suočava u vezi sa migrantskom krizom i povećanim brojem slučajeva krijumčarenja ljudi nije i neće zatvoriti svoje granice.

“Iz toga proizilazi da posebnu pažnju i resurse upravo mora usmeravati ka ovoj pojavi i nastavati dobru saradnju sa drugim državama. Ovakav stav Srbije predstavlja njenu veru u evropske vrednosti, Evropu slobodnih granica, slobode kretanja ljudi i poštovanja ljudskih prava”, zaključila je ministarka pravde.

Ovogodišnja regionalna konferencija SEPAG-a održana je na temu „Novi mehanizmi istrage i procesuiranja krijumčarenja ljudi“ i na njoj je Republičko javno tužilaštvo predstavilo rad Udarne grupe za suzbijanje krijumčarenja ljudi, koja je osnovana kao prva u regionu i koja je postala model za uspešno suzbijanje krijumčarenja ljudi i sa njima povezanih krivičnih dela.

SEPAG je osnovan upravo u Beogradu 2005. godine.

(Tanjug)