BEOGRAD – Nacionalni savet za visoko obrazovanje proslediće Ministarstvu prosvete 103 doktorske diplome, koje je ranije osporila Komisija za akreditaciju, kako bi ministarstvo odlučilo da li su validne, zaključeno je na današnjoj sednici tog tela.

Generalni sekretar Saveta prof. Miodrag Popović podsetio je da je od 2001. do 2008. godine oko dvadesetak privatnih visokoškolskih ustanova izdavalo doktorske diplome, a da nisu imali rešenja Ministarstva prosvete za ispunjenost uslova za rad ni za magistarske studije.

Kaže da je Komisija za akreditaciju osporila 103 takva doktorata u postupku reakreditacije visokoškolskih ustanova.

“Broj takvih diploma je mnogo veći, a osporene su samo onih koji rade u nastavi u visokom obrazovanju”, pojasnio je Popović i dodao da je na ministarstvu da utvrdi koliko takvih diploma ima i da bi trebali sve da ih ponište.

Tokom polemike moglo se čuti i mišljenje da bi te diplome trebalo da se priznaju, kao što je nelegalna gradnja legalizovana.

Ranije je ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio da Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) nije nadležna da osporava verodostojnost doktorata i da to može da uradi samo Ministarstvo prosvete.