Podgorica – Ljiljana Mišković, supruga srbijanskog biznismena Miroslava Miškovića, u Malim Rosama na Luštici gradi rezidencijalni objekat i ograđuje parcelu, zbog čega meštani protestuju jer im, kako tvrde, blokira stazu do kuća koju su godinama koristili, javljaju podgoričke Vijesti.

Nadležni u Opštini Herceg Novi tvrde da Miškovićeva ima svu potrebnu dokumentaciju i da su inspektori Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora, postupajući po prijavi građana, izašli na lice mjesta i konstatovali da se iznad plaže izvode radovi na zemljanom iskopu u dužini oko 20 metara.

“Geodetskim nalazom utvrđeno je da se trasa predviđenog graničnog zida poklapa sa katastarskim granicama parcela 1588, 1593 i 1594 k.o. Rose, koje su u vlasništvu investitora Mišković Ljiljane”, kazala je “Vijestima” načelnica Službe komunalne policije Marija Andrić.

Pojasnila je da je Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju u novembru 2012. izdao građevinsku dozvolu.

Kontrolor “Morskog dobra” konstatovao je, međutim, da će izgradnjom ogradnog zida “po liniji koja je bila prikazana kao trasa, komunikacija obalom biti prekinuta…”.

“Službena beleška je uz prijavu dana 15. maja 2018. godine prosleđena Direktoratu za inspekcijske poslove radi preduzimanja daljih mera”, odgovoreno je iz “Morskog dobra”.

Meštanin Nikola Popović tvrdi da su taj dio obale koristili kako bi došli do svojih kuća i da su se svojevremeno mještani odrekli u korist države dijela priobalnih parcela kako bi tuda prošao put.

Predsednik Mesne zajednice Luštica Jovan Moric upozorava da su na nekoliko mesta – u Žanjicu, Mirištu i na Rosama, vlasnici parcela ogradili deo obale i na taj način onemogućili meštanima i turistima da koriste priobalje.

“Nadam se da će se nakon usvajanja Prostornog plana posebne namene za Obalno područje Crne Gore stati na put daljim pregrađivanjima, prisvajanju i uzurpacijama obale”.