HAG – Žalbeno veće Međunarodnog mehanizma za krivične sudove odbacilo je danas zahtev odbrane Ratka Mladića za izuzeće troje sudija navodeći da nema kapacitete za njegovo razmatranje.

Mladićeva odbrana zatražila je izuzeće sudija zbog, kako navodi, pristrasnosti, a zahtev je podnela Žalbenom veću.

U saopštenju MMKS, koje je potpisao predsedavajući sudija Teodor Meron, navodi se da o zahtevu za njegovo, kao i izuzeće sudija Karmela Adijusa i Liua Dačuna, ne odlučuje Žalbeno veće, već predsednik suda.

“Žalbeno veće nema kapacitet da se bavi ovim podneskom”, naveo je Meron.

Ratko Mladić je u pritvoru u Hagu od 2011. godine, a 2017. je prvostepenom presudom osuđen na doživotnu kaznu zatvora.