BEOGRAD – Novi Pazar – Državno veće tužilaca objavilo je danas rang listu kandidata, koji su konkurisali za izbor za dva zamenika tužioca za ratne zločine, nakon obavljenog razgovora i vrednovanja stručnosti i osposobljenosti, kao i polaganja ispita.

Od ukupno 15 kandidata, pet je dobilo maksimalan broj bodova – 70, dok je ostalih 11 kandidata vrednovano ocenama od 69,11 do 69, 78.

Još tri kandidata, koja ne dolaze iz tužilaštva, polagala su ispit za tužioca za ratne zločine, a dvoje od troje je dobilo maksimalan broj poena – 5.

Prema objavljenoj rang listi, maksimalan broj bodova imaju zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru Edis Arifović, zamenik javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu Gordana Bradajić Jekić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Ognjen Ðukić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Jasmina Stanković i zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu Čolić Godana.