BEOGRAD – Ministarstvo pravde Srbije radi na izmenama Zakona o parničnom postupku (ZPP) kojima će se omogućiti efikasna primena kolektivne tužbe potrošača protiv nesavesnih pružalaca usluga i prodavaca robe.

Kolektivna zaštita potrošača potrebna je u slučajevima povrede zakonskih prava potrošača koja su ugrožena na isti način i od strane istog trgovca.

Efikasno je primenjiva u brojnim situacijama poput neispravnih proizvoda, nepravičnih ugovornih odredbi, neizvršenih turističkih putovanja ili zaštite privatnosti podataka, a prema relevantnim pokazateljima većina potrošača odmah bi se priključila svim drugima koji su oštećeni na isti način i pretrpeli istu štetu.

Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović je tim povodom rekao da očekuje da se izmene i dopune ZPP-a u fazi nacrta završe do kraja godine.

“Građani će imati zaštitu od nesavesnih pružalaca usluga i prodavaca robe”, rekao je Backović i dodao da očekuje kao i da će se Ministarstvo pravde pobrinuti da to bude valjano urađeno, kako bi građani imali benefite, koji su uvođenjem kolektivne tužbe u stvari i predviđeni.

Pomoćnik ministra pravdeje objasnio da je i prošli ZPP predvideo kolektivne tužbe porošača, ali da je Ustavni sud našao da ta glava nije bila dovoljno kvalitetno razrađena, te da će se ovoga puta to uraditi na pravi način, kako bi koletkivne tužbe bile primenjive u praksi.

On je naveo da Ministarstvo pravde na toj temi sarađuje sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, da je zadovoljan saradnjom, kao i da se tu prepliću Poglavlje 23, gde je ZPP i Poglavlje 28, pod koje potpada zaštita potrošača, navodi se u informaciji objavljenoj na sajtu Ministarstva pravde.