BEOGRAD – Vlada Srbije imenovala je dugogodišnjeg čitača vodomera iz Obrenovca Aleksandra Bogićevića za novog pomoćnika ministra poljoprivrede za oblast ruralnog razvoja, piše list “Danas”.

Po navodima lista, Bogićević je imenovan na sednici Vlade Srbije održanoj 17. jula.

On je od 1995. do 2007. godine radio u JKP “Obrenovac” kao čitač vodomera, zatim kao inkasant, blagajnik i organizator parkiranja. Od 2007. do 2012. godine u JKP “Vodovod i kanalizacija” radio je na poslovima blagajnika, referenta za vodočitanje i šefa kontrole potrošnje vode i reklamacija.

Bogićević je zvanje strukovni ekonomista stekao je na Visokoj školi za ekonomiju i upravu u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment Univerziteta Union u Beogradu i stekao zvanje diplomirani menadžer.

Od 2012. do 2014. godine član je Gradske skupštine Obrenovca, zadužen za komunalne delatnosti, a od 2014. godine izabran je za člana Veća opštine Obrenovac, zadužen za poslove iz oblasti poljoprivrede. Reizabran je na istu funkciju 2016. godine.

Ministarstvo poljoprivrede je na pitanje šta ga je kvalifikovalo za tu funkciju, navelo da je izabran “na osnovu dugogodišnjeg rada na poslovima za poljoprivredu kao član Veća gradske opštine Obrenovac, kao i na osnovu prethodno ostvarenih rezultata vezanih za sanacije posle poplava u Obrenovcu 2014. godine”. Dodaje se da je ruralni razvoj jedan od najvažnijih sektora ne samo u Ministarstvu poljoprivrede već i u procesu priključivanja Srbije EU.

BETA