BEOGRAD – Isplate naknada za porodiljsko odsustvo neće kasniti, a u skladu sa novim zakonom sredstva će biti isplaćivana između 20. i 25. u mesecu, za prethodni mesec, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

V.d. pomoćnika ministra za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Miloš Janković kaže da porodilje nemaju razloga da brinu i da se kašnjenja kojih je bilo u ranijem periodu više neće dešavati.

””Upravo zato, da bismo zaštitili građane, menjali smo Zakon. Isplate su ranije kasnile po tri, šest ili 10 meseci, imali smo različite sporove i primedbe na rad. Sada je to promenjeno i predviđeno je da država, odnosno resorno ministarstvo uplaćuje direktno na račun porodiljama i to će se ubuduće isplaćivati između 20. i 25. u mesecu, za prethodni mesec””, naveo je Janković.

On je naglasio da niko neće biti oštećen i da porodilje sada imaju sigurnost jer država, kaže, uplaćuje sredstva direktno na njihov račun.

””One ne moraju više da brinu da li zavise od volje poslodavca, njegove likvidnosti ili želje da zatvori firmu“, podvukao je Janković.

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom propisano je da Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, iz sredstava obezbeđenih u državnom budžetu, isplaćuje mesečne naknade porodiljama na tekući račun.

Za porodiljska odsustva koja su započeta od 1. jula 2018. godine i kasnije, isplata naknade zarade vršiće se na navedeni način, u periodu 20. do 25. u mesecu za prethodni mesec.

 

Foto:minrzs.gov.rs