BEOGRAD – Učenici prvog i petog razreda osnovnih škola od 1. septembra učiće prema izmenjenom planu i programu, a za 22 predmeta u ponudi je 286 novih udžbenika.

List “Politika” piše da je naj­vi­še iz­da­nja za srp­ski, ma­te­ma­ti­ku i stra­ni je­zi­k, a pr­vi put su me­đu na­slo­vi­ma i 103 di­gi­tal­na šti­va.

Taj broj udžbenika su stručnjaci Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) u protekla dva meseca pregledali i odobrili za ova dva razreda osnovne škole.

Rukovodilac Centra za razvoj programa i udžbenika ZUOV Dejana Milijić Subić rekla je da su se pred upravama škola prvi put našla i 103 digitalna izdanja koja su pregledana i odobrena za samo pola meseca, a u okviru projekta “Digitalne učionice”, koji je pokrenulo Ministarstvo prosvete, a koristiće se u 2.000 učionica u Srbiji.

“Rokovi su bili kraći nego ikada. Uspeli smo i da pošaljemo primedbe izdavačima koje nepravilnosti u udžbenicima treba da otklone, ali nismo dobili povratne informacije da li su to i učinili. Sa digitalnim izdanjima neće biti problema, jer ih je lako menjati, a nadamo se da su naše stručne primedbe uvažene i da je sve što treba promenjeno u štampanim izdanjima”, rekla je Milijić Subić.

Kako se navodi, nastavnicima je ostalo pola meseca da daju konačnu reč šta će od ponuđenih izdanja koristiti u nastavi i to saopšte roditeljima.


Tanjug