NOVI PAZAR – Kulturni centar Novi Pazar će uskoro zahvaljujući odobrenim projektima dobiti najsavremeniju bioskopsku opremu, ujedno će biti i jedina ustanova sa najsavremenijom digitalnom opremom.

Kulturni centar je dobio u predhodnom konkursu od “Filmskog centra Srbije” 1.200.000, “Gradovi u Fokusu”, projekat od Ministarstva kulture i informisanja RS 4.000.000 i na poslednjem konkursu koji je upravo odobren 5.000.000 “Filmski centar Srbije”.
Ukupno: 10.200.000

Projekti koji podrazumevaju kupovinu novog platna sa aluminijumskim ramom, izgradnja projekcione kabine, kupovina kompletnog laserskog projekta sa procesorom i pratećom opremom ( 3 d naočare). Instalacija opreme i kupovina potrebnog zvuka.
Ceo proces završetka digitalizacije trebao bi da bude gotov početkom 2019. godine.