BEOGRAD – Inspekcija rada je utvrdila da radnik T.N. koji je jutros stradao na gradilištu stambeno-poslovnog objekta u Beogradu nije ima ugovor o radu niti prijavu na obavezno socijalno osiguranje, saopštilo je Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Navedeno je da je inspekcija, odmah po prijavi da je zatrpan radnik na gradilištu izmedju ulica Kneza Miloša, Vojvode Milenka i Sarajevske, na mestu gde je bila zgrada ambasade SAD, izašla na teren i započela nadzor koji još traje.

;

Utvrdjeno je da je prilikom obrušavanja zida zatrpan radnik T. N. (58), koji je preminuo usled zadobijenih povreda.

Poslodavac nastradalom radniku bila je firma Anker bau iz Boljevaca, čija je delatnost usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme, a koju je izvodjač radova, Energo grupa, angažovao kao podizvodjača.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva rada, posle rušenja zgrade bivše ambasade SAD prethodnih godinu dana nisu se izvodili radovi, a inspekciji rada su 14, 15. i 24. avgusta ove godine prijave o početku radova dostavile firme KMG development, Energo grupa i Cantire grupa.

Prema zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, investitor radova je dužan da podnese nadležnoj inspekciji rada prijavu početka gradjevinskih radova najkasnije 15 dana pre početka radova, dok je poslodavac koji izvodi radove obavezan da izvesti nadležnu inspekciju rada o početku svog rada na gradilištu najkasnije osam dana pre početka izvodjenja radova.

Inspektorat rada zatražio je od Gradjevinske inspekcije Grada Beograda informacije o izdavanju gradjevinske dozvole za rad na lokaciji u centru grada i o kontrolama izvodjenja radova.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja apelovalo je na gradjane da prijave rad na crno i sve nepravilnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, u cilju apsolutne zaštite svih zaposlenih i poslodavaca.

U okviru projekta tog ministarstva “Reci NE radu na crno” otvorena je besplatna telefonska linija 0800 300 307 putem koje se mogu prijaviti osim rada na crno i ostale nepravilnosti iz oblasti rada i bezbednosti i zdravlja na radu.

(Beta)