Najopterećeniji su autoputevi u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, dok se veći broj vozila beleži na putevima ka Makedoniji, Bugarskoj, ali i Crnoj Gori.

Prema poslednjim podacima Uprave granične policije RS, na GP Horgoš, na izlazu, vozila čekaju oko četiri sata, a na GP Horgoš-2 i Bački Vinogradi, na izlazu oko dva sata.

Iz AMSS vozačima savetuju da koriste alternativne GP sa Mađarskom, kao što su GP Kelebija i Bački Breg, koji su otvoreni 24 sata, a na kojima se zadržavanja kreću u intervalima od pola sata do sat. U pravcu ka Hrvatskoj, na GP Batrovci, na izlazu zadržavanja su oko sedam sati, međutim i međuzona između Srbije i Hrvatske je puna, što produžava vreme čekanja. Na GP Šid i Sot, na izlazu čeka se oko sat vremena. Alternativni GP sa Hrvatskom su Bačka Palanka, Ljuba ili Bogojevo, a na kojima trenutno nema dužih zadržavanja.

Na GP Preševo na ulazu u zemlju čeka se od pola sata do sat, a isto vreme čekanja očekuje vozače, takođe na ulazu u zemlju iz pravca Bugarske na GP Gradina.

Na GP prema Crnoj Gori pojačan intenzitet saobraćaja sa zadržavanjima do pola sata.


Tanjug