Četiri sata nakon što se na njega obrušio potporni zid na gradilištu između Ulice kneza Miloša i Sarajevske vatrogsci su uspeli da izvuku iz ruševina telo poginulog radnika T. N. (58 ) iz Kraljeva.

Radnik, koji je kako su očevici rekli, pokušao da rukama spreči pad zida koji je ostao od nekadašnje zgrade američke ambasade pogunio je na licu mesta, a na gradilištu je bio uposlen bez zaključenog ugovora o radu, utvrdila je inspekcija rada.

– T. N (58) bio je angažovan bez zaključenog ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora i bez podnete prijave na obavezno socijalno osiguranje od strane poslodavca Anker Bau iz Boljevaca, koja se bavi uslugama ostalog čišćenja zgrada i opreme – ističu u Ministarstvu rada. Inspekcija rada navodi da je izvođač radova „Energo group“ angažovao firmu iz Boljevaca kao podizvođača radova, kao i da nakon rušenja zgrade na navedenom gradilištu u prethodnih godinu dana nisu bili izvođeni radovi.

– Inspekciji rada su dostavljene prijave o početku rada na ovom gradilištu 14. avgusta od strane KMG development, 15. avgusta od strane Energo group i 24. avgusta od strane Cantire group – navode u inspekcioji rada.

Prema zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, investitor radova je dužan da podnese nadležnoj inspekciji rada prijavu početka građevinskih radova najkasnije 15 dana pre početka radova, dok je poslodavac koji izvodi radove, dužan da izvesti nadležnu inspekciju rada o početku svog rada na gradilištu najkasnije osam dana pre početka izvođenja radova.

U Inspekciji rada napominju da je inspekcijski nadzor povodom smrtne povrede na radu T.N. u toku i da će na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja inspektori rada preduzeti sve odgovarajuće mere.

Na radnika je oko 8.30 časova jutros pao potprni zid dužine 10 metara, a na mesto nesre}e ubrzo su stigli vatrogasci, Hitna pomoć i policija, i zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji je tom prilikom rekao da investitor izraelske firme „Yoši Avrahami“ i „Almogim holdings koji su zemljište kupili 2016. ima sve neophodne dozvole i da je prema nadzoru koji je izvršila gradska inspekcijska služba, poštovao sve propise.

Vesić je rekao da su za radove na tom gradilištu izdate sve neophodne dozvole i da je reč o ozbiljnim investitorima i izvođačima radova, ada će se o okolnostima ove nesreće više znati nakon uviđaja.


Danas