BEOGRAD – Inspektori za poštanske usluge u saradnji sa predstavnicima policijske uprave i inspektorima zaštite životne sredine, sproveli su vanredni terenski nadzor u Jagodini, nakon što je u oštećenom poštanskom paketu, poslatom iz Jagodine u Novi Sad, pronađena živa zmija.

U oštećenom poštanskom paketu zmija je pronađena u četvrtak, a prema aktuelnom Zakonu o poštanskim uslugama predstavlja zabranjen sadržaj poštanske pošiljke, saopšteno je iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Nadležne službe su utvrdile da je paket poslat iz Jagodine i protiv pošiljaoca će biti podneta krivična prijava zbog zlostavljanja životinja i falsifikovanja isprava, s obzirom na to da je na pošiljci naveo neistinite podatke koji se odnose na sadržinu pošilke.

“Imajući u vidu brojne opasnosti, koje mogu nastati usled slanja pošiljaka sa nedozvoljenim sadržajem, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je unapredilo postojeću regulativu kako bi dodatno zaštitilo građane od ovakvih situacija. S tim u vezi, sačinjen je Predlog zakona o poštanskim uslugama, koji je u novembru usvojila vlada i za koji se očekuje da će u najkraćem mogućem roku biti usvojen i u Narodnoj Skupštini“, izjavila je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

Istakla je da će ovim zakonskim rešenjem biti uvedena obaveza identifikacije pošiljalaca otkupnih, vrednosnih, i pošiljaka sa ličnim uručenjem i evidentiranja registarskog broja ličnih isprava pošiljalaca, odnosno primalaca navedenih pošiljaka, u cilju sprečavanja ovakvih opasnosti po građane i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i prometa robe neregistrovanih subjekata.


Tanjug/ Foto: ilustracija