BEOGRAD – Inspekcija rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja napisala je pet krivičnih prijava sa kompletnom dokumentacijom, jednu prekršajnu prijavu i usmenu zabranu, nakon sprovedenog nadzora povodom smrtne povrede na radu lica N. T. koja se dogodila krajem avgusta na gradilištu u Beogradu, ul. Kneza Miloša.

Nesreća se dogodila 29. avgusta na gradilištu koje se nalazi na mestu nekadašnje ambasade SAD.

Kako se navodi u saopštenju, krivične prijave biće predate nadležnim organima protiv Srbe Dragišića, preduzetnika i osnivača preduzetničke radnje „Anker bau“ zbog nepreduzimanja mera zaštite na radu, Željka Petrovića, odgovornog izvođača radova na predmetnom gradilištu zbog izostanka primene mera zaštite na radu, Nedžada Spahića, kao neposrednog rukovodioca preduzetničke radnje „Anker bau“ zbog nepreduzimanja mera zaštite na radu.

Takođe, krivične prijave biće predate i protiv Dejana Brankovića, direktora „Energogroup“ DOO, zbog nepreduzimanja mera zaštite na radu i Mirjane Pejčić imenovanog lica za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca „Energogroup“ DOO, koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova ispred investitora na predmetnom gradilištu „KMR development“ DOO zbog nepreduzimanja mera zaštite na radu.

Pored krivične prijave Inspekcija rada pripremila je i prekršajnu prijavu protiv

Srbe Dragišića, preduzetnika i osnivača preduzetničke radnje „Anker bau“.

Tokom vršenja inspekcijskog nadzora neposredno po dešavanju smrtne povrede na radu lica N. T., postupajući inspektori rada izrekli su izvođaču radova „Energogroup“ DOO usmenu zabranu rada u širokom mašinskom iskopu i to uz ivice iskopa ka ulicama Kneza Miloša i Vojvode Milenka do primene mera za obezbeđenjem stranica iskopa.

Usmena zabrana rada traje i dalje iz razloga što je izvođač radova „Energogroup“ DOO obavestio inspekciju da je primenio mere na strani ka ulici Kneza Miloša, ali je izostala primena mera za bezbedan i zdrav rad ka ulici Vojvode Milenka.