NOVI PAZAR – Gradska uprava Novog Pazara raspisala je javnu nabavku za usluge mobilne telefonije za 168 službenika, za šta u naredne dve godine planira da potroši pet miliona dinara bez PDV-a, objavio je danas novopazarski radio Sto plus.

Prema konkursnoj dokumentaciji na portalu Uprave za javne nabavke, Gradska uprava od mobilnih operatera zahteva mogućnost naknadnog povećanja ili smanjenja broja korisnika, ali da aktiviranje novih kartica ne znači i produženje ugovorne obaveze.

Zainteresovani operateri treba da dostave ponude za četiri vrste paketa, koji se međusobno razlikuju po broju dozvoljenih minuta za razgovore, SMS poruka i korišćenju interneta.

Najbogatiji paket sa svim neograničenim opcijama imaće 23 zaposlena u lokalnoj samoupravi.

Od operatera se traži da minimalna mesečna potrošnja ne bude veća od 100.000 dinara, a rok za podnošenje ponuda ističe u četvrtak, 20. septembra.


Beta