NOVI PAZAR – Specijalni sud u Beogradu zakazao je za 11. oktobar izricanje prvostepene presude zameniku Osnovnog javnog tužioca u Novom Pazaru Radanku Lojanici povodom optužbi da je zloupotrebio službeni položaj.

To će biti druga prvostepena presuda, pošto je prvu kojom je Radanko Lojanica bio osuđen na deset meseci zatvora, zimus ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio da mu se ponovi suđenje.

Lojanica se sumnjiči da je od jednog okrivljenog zahtevao da sredstva od oportuniteta uplati u nenamenske svrhe i sebi i drugom pribavio imovinsku korist.

Kako je ranije saopšteno, optužen je, jer je postupajući po krivičnoj prijavi policije protiv N. Z. izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja.

U postupku oportuniteta protiv N.Z, okrviljenom je predočio mogućnost odlaganja krivičnog gonjenja i odbačaja krivične prijave, uslovljavajući ga da u humanitarne svrhe uplati 100.000 dinara, i to prvo 50.000 dinara na račun KUD “Štavalj”, dajući mu istovremeno uputstva ispisana na listu.

Usmeno mu je naložio da uplati 50. 000 dinara na račun Vlade Srbije sa svrhom uplate “otklanjanje posledica vanrednih okolnosti – poplave”, sa čime se N. Z. saglasio.

Nakon toga je sačinio Službenu belešku u kojoj je naveo samo iznos koji je prijavljeni trebalo da uplati na račun Vlade Srbije, koju je prijavljeni N. Z. i potpisao i uplatio oba iznosa, s tim što je u pisarnici tužilaštva zahtevao stavljanje zavodnog štambilja na uplatnicu kojom su uplaćena sredstva na račun KUD “Štavalj” što je i učinjeno.

Na taj način, kako se sumnja, zamenik tužioca je zloupotrebio službeni položaj i pribavio KUD “Štavalj” imovinsku korist u iznosu od 50. 000 dinara, dok je nakon uplate sredstava na račun Vlade Srbije, doneo Rešenje o odbačaju krivične prijave.

U međuvremenu okrivljeni je zaključio sa KUD “Štavalj” Ugovor o zajmu u svojstvu zajmoprimca, na koji način je i sebi pribavio korist, navodi se u optužnici.