BEOGRAD – Sindikat policije i policijskih starešina (SPIPS) ukazao je danas na to da je problem policajaca to što se mnogim osumnjičenima za nasilje u porodicama ubrzano izriču mere zabrane prilaska žrtvi, a da su mnogi prijavljeni slučajevi nasilja lažni.

“U praksi se pokazalo da mnoge prijave protiv navodnih nasilnika–partnera su lažne, pa iako tužioci brže-bolje izriču 30 dana zabrane prilaska navodnom nasilniku navodnoj žrtvi, najčešće se ovi slučajevi ne okončavaju optužnicama tj. bilo kakvom zakonskom sankcijom”, navodi se u sopštenju SPIPS-a.

Kako su napomenuli, to ne znači da ne treba pridavati pažnju stvarnim žrtvama porodičnog nasilja, već da treba vršiti ozbiljnu, kvalifikovanu selekciju prijava takvih krivičnih dela.

Iz tog sindikata su rekli da je neophodno agnažovati više policajaca kao i bolje ih edukovati u vezi sa krivičnim delom nasilje u porodici.

“Kadrovsko jačanje je prioritet ali i ozbiljnija edukacija kolega oko problematike nasilja u porodici. Suzbijanje ovog krivičnog dela jeste izuzetno važno, pogotovo kada se pogleda broj ubistava medju partnerima”, dodaje se u saopštenju.


Beta