NOVI PAZAR – Skupština Grada Novog Pazara danas je podnela krivične prijave Osnovnom javnom tužilaštvu protiv više lica koja su 15.10.2018.godine protivzakonito u više navrata prekinula sednicu Skupštine Grada. Krivične prijave podnete su prvenstveno protiv čelnih ljudi i organizatora ovih događaja ali i protiv svih onih koji su učestvovali u ometanju rada organa Grada.

Kako je Radio-televiziji Novi Pazar saopštila pravna služba Skupštine grada, podnete su krivične prijave protiv 34 lica i to za više krivičnih dela u sticaju: nasilničko ponašanje, izazivanje panike i nereda, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, učestvovanje u grupi koja spreči službeno lice u vršenju službene radnje i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Krivične prijave podnete su protiv sledećih lica: 1.Jahje Fehratovića,2. Edina Zećirovića,3.Usame Zukorlića,4. Iljaza Bulića,5. Kemala Totića,6. Ramiza kujovića,7.Mustafe Tatarevića, 8. Malića Nurovića,9.Ferida Bulića, 10. Hazima Zukorlića, 11. Ahmeda Tatarevića,12.Hajrana Đekića,13.Jasmina Mahmutovića,14.Haruna demirovića,15.Nazifa Bulića, 16.Asmira Crnovršanina, 17. Almedina Hamzića,18. Hamzae Škrijelja,19.Dženisa Šaćirovića,20.Merdasa Curića,21.Mahmuda Zukorlića, 22. Adisa Dazdarevića, 23. Rama Bećirovića, 24. Esada Bećirovića, 25. Senada Saračevića, 26. Hamze Bećirovića, 27. Ahma Bećirovića,28.Envera Gicića,29.Ediba šuševića,30. Nermina Smailovića,31. Šefćeta Bilalovića,32. Zuhdije Zukorlića,33. Fikreta Camića, 34. Seada Zilkića.

U narednim danima Skupština Grada Novog Pazara će podneti još krivičnih i prekršajnih prijava jer je pregledom snimaka utvrđeno da je u ovom događaju učestvovalo oko stotinjak osoba. Skupština Grada Novog Pazara očekuje od nadležnog Javnog tužilaštva da u što kraćem vremenskom periodu preduzme sve radnje iz svoje nadležnosti kako bi navedena lica bila procesuirana u skladu sa Zakonom.


rtvnp.rs