NOVI PAZAR Savez za Školski sport Novi Pazar nastavlja, pod generalnim pokroviteljstvom grada Novog Pazara i Sportskog saveza Novi Pazar, projekat „Sport u škole“ koji se ove godine po drugi put realizuje u našem gradu a koji ima za cilj da programom fizičkog obrazovanja obuhvati najmladje učenike novopazarskih osnovnih škola od 1 do 4 razreda.

Projekta „Sport u škole“ je za učenike potpuno besplatan a sastoji se u nastavi fizičkog vaspitanja u intervalu od dva puta po dva časa nedjeljno.

U saradnji sa Savezom za školski sport Srbije školama u kojima se sprovodi program ovog projekta podeljeni su sportski rekviziti i oprema kako bi za mališane ova nastava bila što interesantnija i korisnija.

Ove godine će se program projekta „Sport u škole“ sprovesti u šest osnovnih škola i dve predškolske ustanove gde će program finansirati grad Novi Pazar a u tri dodatne škole program se sprovodi pod pokroviteljstvom Saveza za školski sport Srbije.

Povodom početka realizacije projekta „Sport u škole“ za školsku 2018/2019. godinu danas su profesori fizičkog vaspitanja koji učestvuju u realizaciji ovog projekta a koji nisu stalno zaposleni potpisali ugovore sa Savezom za školski sport Novi Pazar koji je nosioc ovog projekta.