BEOGRAD – Srbija ni posle osam meseci nije skinuta sa “crne liste” zemalja sa “sistemskim manjkavostima u borbi protiv terorizma i pranja novca Medjudržavnog tela za borbu protiv pranja novca (FATF), objavio je danas Insajder.

Na toj listi Srbija se prvi put našla u februaru ove godine, a uprkos tvrdnjama predstavnika vlasti da su u medjuvremenu ispunjene sve preporuke FATF, procena ovog tela, posle revizije u junu i sada u oktobru, ostala je ista – Srbija i dalje predstavlja rizik za medjunarodni finansijski sistem.

Kako je podsetio Insajder, sa “crne liste” su u medjuvremenu skinuti Irak i Vanuatu, dok je Srbija i dalje u društvu Etiopije, Gane, Sirije, Pakistana…

Novi izveštaj o napretku u primeni preporuka za sprečavanje pranja novca i terorizma u 11 visoko rizičnih zemalja, medju kojima je i dalje Srbija, FATF je završio 19. oktobra. U njemu se navodi da je od februara ove godine, Srbija napravila napredak ali se konstatuje da nisu otklonjeni svi strateški nedostaci u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Uz podsećanje na to da su se najviši zvaničnici Srbije obavezali da će se posvetiti uklanjanju nedostataka u sistemu i primeniti date preporuke, FATF u novom izveštaju insistira na dokazima da su prihvaćena pravila primenjena u praksi, navodi se na sajtu Inasajdera.

Srbija bi trebalo, izmedju ostalog, da počne primenu mehanizma sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma u odnosu na advokate i da pruži dokaze da se primenjuju sankcije u ovim prestupima.

Prema mišljenju FATF Srbija treba da dokaže da nadležna tela imaju pravovremeni pristup podacima vlasništva nad firmama, koji moraju da budu adekvatne, tačne i aktuelne.

Kao primeri gde je Srbija napredovala od februra navode se bolji rad na predstavljanju “nacionalne procene rizika” i demonstracija primene propisa u vidu pokretanja procesa zbog pranja novca.


Beta /Foto:Profimedia