PRIJEPOLJE – U sredu je u kabinetu predsednika opštine Dragoljuba Zindovića potpisan ugovor o izvođenju druge faze radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Kolovrat-Seljašnica na deonici Žunić Potok-Seljašnica-Slano blato, navedeno je na opštinskom sajtu.

Vrednost ugovorenih radova iznosi 123.177.859,33 dinara bez PDV, odnosno 147.813.431,20 dinara sa PDV. Rok za izvođenje radova je 73 kalendarska dana od dana uvođenja u posao. Projekat finansira Ministarstvo privrede i Opština Prijepolje a radove će izvoditi preduzeće Novi Pazar- Put d.o.o, Novi Pazar.

Na realizaciju projekta čekalo se nepuna dva meseca nakon što je Ministarstvo privrede kao naručilac izabralo najpovoljnijeg ponuđača preduzeće Novi Pazar – Put d.o.o, a na Odluku komisije o dodeli ugovora, preduzeće „ Složna braća“ d.o.o ogranak Putevi – Zlatar, kao ovlašćeni član grupe ponuđača uložilo žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Komisija je žalbu odbacila kao neosnovanu pa su se stekli uslovi da se sa preduzećem Novi Pazar- Put d.o.o, Novi Pazar potpiše ugovor i pristupi realizaciji projekta, stoji na sajtu opštine.


PP Media /Foto:S.Župljanin-ilustracija