NOVI PAZAR – Lista “Matica bošnjačka” dobila je najveći broj glasova u Novom Pazaru, nekoliko stotina više od liste “Samoopredeljenje” a oko hiljadu više od liste “Vakat je”.

U svim prigradskim naseljima lista “Matica bošnjačka” odnela je pobedu, dok su u centru grada pobedu delili Ugljanin i Kačapor.

Tako je lista Mumera Zkorlića dobila najviše glasova u naseljima Banja, Lukare, Mur, Šutenovac, Požega, Dohoviće, Trnava, Paralovo i Rasadnik. Za listu “Vakat je” bili su žitelji naselja Ćukovac, Jalija, Čerkez mahala i Hadžet, a lista Sulejmana Ugljanina dobila je najviše glasova u Lugu, Potoku, Bukrešu i na Paricama. Jedino prigradsko naselje koje je bilo za listu “Vakat je” je Vučiniće, a gradsko naselje koje je dodelilo isti broj glasova listama Ugljanina i Zukorlića je Jermiše.

Zukorlić je izgubio i izbore u rodom selu Orlje (opština Tutin) od Sulejmana Ugljanina. Dobio je svega 101 glas, što je 51 glas manje od Ugljanina.