BEOGRAD – Svako peto dete u Srbiji ima potrebu za podrškom u najranijem uzrastu zbog smetnji u razvoju ili raste u sredini koja negativno utiče na njegov razvoj i umanjuje njegova životna postignuća.

Efikasna podrška za porodicu suočenu s razvojnim teškoćama deteta, može se postići kooordinisanom saradnjom sektora zdravlja, predškolskih ustanova, socijalne zaštite lokalnih samouprava, istaknuto je na skupu Saradnja sistema u pružanju podrške deci s razvojnim rizicima i smetnjama u Beogradu.

Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Ðukić Dejanović rekla je da podrška porodicama čija deca imaju smetnje u razvoju mora biti sveobuhvatna, a ne samo finansijska ili samo stručna.

“Inkluzija tih porodica u socijalni život, u društvo, veoma je važna. Činjenica je da ta porodica treba da ima sva prava i sve radosti kao i svaka druga, da bude prihvaćena od porodica u okruženju”, rekla je Dejanovićeva Tanjugu pred početak skupa.

Ona je navela da podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da tri do 22 odsto dece u svetu ima neki vid smetnji u razvoju, a da oko pet odsto ima vidljiv invaliditet.

Najčešća smetnja je gubitak vida, sluha, zatim intelektualne smetnje kao što je autizam.

“Sva deca moraju da imaju ista prava i jednaku šansu za svoju budućnost”, istakla je Ðukić Dejanovićeva.

Direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina De Dominikis naglasila je da Srbija ima dobar institucionalni okvir za intervencije u ranom razvoju, da porodice imaju pristup brojnim preventivnim uslugama i uslugama podrške u zdravstvenim i predškolskim ustanovama, centrima za socijalni rad i lokalnim zajednicama.

“Potrebno je dodatno ulaganje, uvođenje savremenih i efikasnih metoda u pružanju podrške koja stavlja porodicu u centar delovanja”, dodala je De Dominikis.

Podseća da su ključne prve tri godine u razvoju deteta i da je to period kada dete najviše uči. Podseća da razvojni problemi, ukoliko postoje, pravim pristupom mogu biti prevaziđeni.

Istraživanja širom sveta pokazuju da su efekti rane intervencije bolji ukoliko se podrška pruža što ranije u kući ili vrtiću uz maksimalnu uključenost porodice i vršnjaka.

U naredne dve godine, uz podršku UNICEF-a i Programa za rani razvoj Fonda za otvoreno društvo kancelarije u Londonu model ranih intervencija isprobaće se u Kragujevcu i Leskovcu, a kasnije preneti na sve opštine u Srbniji.


Tanjug