BEOGRAD – Prema privremenim rezultatima izbora za Nacionalne savete nacionalnih manjina, koje je danas saopštila Republička izborna komisija, najveću podršku Albanaca dobila je lista čiji je nosilac Šaip Kamberi, a Bošnjaka Sulejman Ugljanin, dok su mesto manje dobili predstavnici liste Muamera Zukorlića.

Na te treće redovne izbore, u najvećem broju, preko 50 odsto izašli su pripadnici Čeha, Bošnjaka, Bugara, Vlaha, Egipćana i Roma – od 18 manjinskih zajednica koje su predstavnike birali u nedelju na neposrednim izborima.

Od 58 proglašenih lista poverenje nije dobila po jedna albanska, bošnjačka, romska i rusinska lista.

Za Nacionalni savet Albanaca glasalo je 39,4 odsto upisanih birača. Lista Šaipa Kaberija osvojila je šest mesta u Savetu. Na osnovu rezultata sa 97,62 obrađenih mesta “Alterantiva za promene – Šćiprim Arifi” dobila je četiri člana saveta, “Demokratska partija – Nagip Arifi” i lista Ragmi Mustafe po dva, dok je “Pokret za refomre” Samija Saljihua osvojio jedno mesto u Savetu.

Lista “Albanski forum za ekonomski razvoj Srbije” čiji je nosilac bio Muhrame Saljihu nije osvojila nijedan glas, kao ni bošnjačka “Stari dedo”.

Za svoj Nacionalni savet, prema 95,07 odsto obrađenih podataka, glasalo je 52,31 odsto Bošnjaka, najveći broj članova Saveta 14 osvojila je lista “Samoopredeljenje” na čelu sa Sulejmaninom Ugljaninom, a 13 “Matica Bošnjačka – Muomer Zukorlicć”. Lista “Vakat” osvojila je osam mesta u Nacionalnom savetu.

Mađari su najviše glasova dali listi “Mađarska sloga”, Romi “Sveevropskom romskom pokretu”, Aškalije su bile “Za pobedu”, Bugari za listu na čelu sa Vladimirom Zaharijevim, a Rumuni za “Dr Jon Omoran”.

Najveću podršku dobile su liste “Bunjevci zajedno”, “Vlasi za Srbiju”, “Grci zajedno”, “Slovenci zajedno”, “Rusini zajendo”, “Matica Slovačka u Srbiji”, “Svim srcem za Poljake” i “Zajednica Čeha u Srbiji”.

Egipćani su u najvećem broju bili za “Esnaf”, Nemci za listu “Gerhard, Podunavske Švabe”, a Ukrajinici za “Senjuk”.

Nijedan glas nije dobila ni romska lista “Složno i zajedno za bolje sutra Roma” i rusinska “I mi smo Rusinke i Rusini”.

Republička izborna komisija saopštila je privremene rezultate izbora za nacionalne savete 18 nacionalnih manjina koje su predstavnike birale neposredno, dok je zakonski rok za objavljivanje konačnih izbora četvrtak u 20 sati.

Rik je, kako je rečeno, do sada dobio četiri prigovora na tok izbora, ali je kako su dodali postoji mogućnost da neki stigne i sutra tokom dana, ako je poslat poštom.

Svoje predstavnike na neposrednim izborima birali su Rusini, Albanci, Romi, Bošnjaci, Rumuni, Slovaci, Aškalije, Egipćani, Nemci, Česi, Bugari, Bunjevci, Vlasi, Mađari, Ukraijinci, Grci, Poljaci, Slovenci, dok su Hrvati, Crnogorci, Makedonci i Rusi to učinili na elektorskim skupštinama.

Na neposrednim izborima pravo glasa imalo je 467.545 birača.

Broj članova Saveta – od 15 do 35, zavisi od brojnosti manjinske zajednice.

Manjine do 10.000 pripadnika birale su 15 članova Saveta, do 20.000 – 19, do 50.000 – 23, a one između 50 i 100.000 29 članova. Sve zajednice, poput Mađara, Bošnjaka, Roma koje imaju više od 100.000 pripadnika, birale su 35 predstavnika.

Nakon što RIK komisija objavi rezultate u Služenom glasniku, Saveti u roku od 20 dana moraju da se konstituišu i formiraju organe.

Svaki savet ima predsednika, izvršni odbor i odbore za četri ključne oblasti u kojima saveti i imaju nadležnosti – obrazovanje, kulturu, obaveštavanje i službenu upotrebu jezika i pisma.