BEOGRAD – Sertifikati o finansijskoj podršci Vlade Švajcarske od 350.000 evra, namenjenih socijalno inovativnim projekatima i pružanju tehničke podrške lokalnim samoupravama, danas su svečano uručeni predstavnicima civilnog i javnog sektora u Nišu, saopštila je švajcarska organizacija Swiss PRO.

U okviru dva javna poziva programa Swiss PRO sprovedena pod sloganom “Nove ideje po meri zajednice”, odobrena je podrška za projekte 26 organizacija civilnog društva, dok je tehničku podršku namenjenu lokalnim samoupravama za sprovodjenje projekata u partnerstvu s civilnim sektorom dobilo 16 gradova i opština u Srbiji.

“Vlada Švajcarske godinama pomaže Srbiji, a aktivnosti u sklopu ovih projekata doprineće sveobuhvatnim reformama u procesu evropskih integracija. U ovom procesu osnaživanja ranjivih grupa, ključnu ulogu imaće civilni sektor”, rekao je državni sekretar ministarsta za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Svetozar Aleksov.

Organizacijama civilnog društva odobrena je podrška u vrednosti od 10.000 do 14.000 evra da sprovedu 11 projekata koji će se baviti osnaživanjem ranjivih grupa kroz obuke, dok će se ostali baviti unapredjenjem dostupnosti javnih usluga za ranjive grupe – osam projekata o pristupu socijalnoj zaštiti, četiri projekta bave se unapredjenjem pristupa zdravstvenim uslugama, dok su tri usredsredjena na obrazovanje.

Lideri programa Swiss PRO u Srbiji su rekli da će taj projekat “direktno unaprediti živote 2.600 ljudi” kroz treninge, obrazovanje i usluge socijalne zaštite, kao i da će tehnička podrška za 16 lokalnih samouprava obuhvatiti razvoj i unapredjenje procesa, procedura i propisa o definisanju javnog interesa i finansiranju lokalnih projekata.


Beta /Foto:Pixabay